• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên cụ thể hóa chỉ số "Hạnh Phúc" vào cuộc sống
25/11/2021 9:03:00 SA
3270 lượt xem
In Đọc bài

 

Đưa chỉ số “hạnh phúc” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào thực tế cuộc sống, huyện Văn Yên đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân gắn với xây dựng  con người Văn Yên “Nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập” với những cách làm riêng có. Tìm hiểu nội dung này, PV Trung tâm TT–VH huyện Văn Yên có cuộc phỏng vấn đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên.


Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện ủy Văn Yên

Câu hỏi 1: Thưa đồng chí Bí thư huyện ủy Văn Yên, đồng chí có đánh giá như thế nào về việc thực hiện chỉ số “ Hạnh phúc” trên địa bàn huyện Văn Yên?

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc ấm no của người dân làm mục tiêu phấn đấu, nâng  cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI. Trên cơ sở đó, Ban thường vụ huyện ủy Văn Yên đã ban hành kế hoạch số 51 về nâng cao chỉ số “ Hạnh phúc” cho nhân dân huyện Văn Yên năm 2021 với một số chỉ tiêu cụ thể để tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ đạo các chi Đảng bộ cơ sở, các cơ quan đoàn thể trong toàn huyện đề ra các nhiệm vụ giải pháp, bằng kết quả, sản phẩm cụ thể thể hiện đặc trưng của mỗi ngành, mỗi địa phương. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Văn Yên đã đạt được một số kết quả bước đầu đó là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “Vừa quyết  liệt phòng chống dịch bệnh Covid – 19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế, xã hội bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân”; Làm tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm mới, giới thiệu việc làm và tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%, đạt trên 99% kế hoạch năm, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 67,5%, đạt 100% kế hoạch; Chỉ số hài lòng, rất hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công  đạt 100%, trong đó tỷ lệ rất hài lòng chiếm đến 91,2%... Những kết quả trên đã góp phần tạo động lực và tinh thần mạnh mẽ làm cho mục tiêu nâng cao chỉ số “ Hạnh phúc ” lan tỏa và thấm sâu vào đời sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.    

Câu hỏi 2 : Từ kết quả bước đầu đạt được, huyện Văn Yên đã có cách làm mang tính chất riêng có, cách làm đó cụ thế như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Những nét riêng có của huyện Văn Yên đã thực hiện trong việc xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình, thôn bản, tổ dân phố hạnh phúc đó là phát động các phong trào thi đua yêu nước cụ thể, thiết thực, hiệu quả như phong trào Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làn đường giao thông gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Xây dựng gia đình 5 không 5 sạch; Tổ chức cuộc thi Cổng tổ dân phố đẹp. Đã có 25/172 thôn, tổ dân phố ở các địa phương đã đăng ký và xây dựng thôn, tổ dân phố hạnh phúc. Thành lập được 172 Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện thí điểm xây dựng Trường học hạnh phúc tại 5 trường học trên địa bàn… Qua đó góp phần nâng cao chỉ số “ Hạnh phúc” cho người dân huyện Văn Yên. 

Câu hỏi 3: Theo đồng chí, huyện Văn Yên có gặp phải những khó khăn gì khi cụ thể hóa chỉ số “ Hạnh phúc” vào cuộc sống?

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Là một huyện miền núi, dân trí không đồng đều, kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn nhất định; Chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; Chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn chưa thực hiện được tính tiền phong, gương mẫu, chưa phát huy được năng lực lãnh đạo quần chúng; Đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid – 19 đã, đang và sữ tác động trực tiếp đến sức khỏe cũng như là sản xuất, đời sống của người dân, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của huyện cung như là nâng  cao chỉ số “ Hạnh phúc” của người dân. 

Câu hỏi 4: Trong thời gian tời, huyện Văn Yên sẽ có những giải pháp thiết thực nào để xây dựng  chỉ số “hạnh phúc” hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân gắn với xây dựng  con người Văn Yên “Nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”? 

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: 

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chỉ số “ Hạnh phúc” cho người dân Văn Yên tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các cấp và nhân dân các dân tộc trong huyện. 

Thứ hai: Bám sát chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy triển khai thực hiện  hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần  cho nhân dân. Huy động mọi nguồn lực, từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ cũng như xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Thứ ba: Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa xã hội, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội; Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc gắn  với xây dựng con người Văn Yên “Nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”.

Thứ tư: Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và phục vụ của cơ quan công quyền; Sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ luật, kỷ cương, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thật sự là công bộc của nhân dân.

Thứ năm: Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế các tác động tiêu cực tới môi trường, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống cho nhân dân./.

Vâng! Trân trọng cảm ơn đồng chí !

 


 

đã tặng