• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên công bố và phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1965- 2015
23/03/2021 2:19:00 CH
2252 lượt xem
In Đọc bài


Sáng ngày 20/3, Huyện ủy Văn Yên tổ chức Lễ công bố và phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Yên giai đoạn 1965- 2015.” Tham dự có đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ;  đồng chí Vũ Minh Huê, Phó bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hà Đức Anh, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đồng chí trong ban Chấp hàng đảng bộ huyện, Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Luyện Hữu Chung, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ trao tặng cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện Văn Yên (1965-20215) cho các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo huyện Văn Yên qua các thời kỳ

Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Văn Yên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, anh dũng, kiên cường đấu tranh chống ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương, được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. 

Để ghi lại đầy đủ quá trình ra đời và sự lãnh đạo của Đảng bộ trong các thời kỳ cách mạng cũng như khẳng định vững chắc vai trò lãnh đạo, đường lối đổi mới của Đảng, sự vận dụng sáng tạo của Đảng bộ địa phương trong tình hình mới, Trên cơ sở kế thừa cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Yên (1965-2005) tái bản lần thứ 2, năm 2018 Huyện uỷ Văn Yên đã triển khai kế hoạch tái bản, có bổ sung cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ ba ( giai đoạn 1965-2015. Sau hơn 2 năm triển khai sưu tầm, biên soạn và tiếp thu, chỉnh sửa qua các lần hội thảo, bổ sung dữ kiện lịch sử, tháng 12/2020, cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Yên ( giai đoạn 1965-2015) đã hoàn thiện và được cấp phép xuất bản. Cuốn sách có độ dài gần 300 trang, ngoài lời giới thiệu và kết luận, cuốn sách gồm 7 chương tương ứng với các giai đoạn lịch sử như sau:

Chương I: Thời kỳ vận động dẫn đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1930-1945); Chương II:Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954); Chương III: Thời kỳ khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1954-1964); Chương IV: Thành lập Huyện và Đảng bộ huyện Văn Yên. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo xây dựng Chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1964-1975); Chương V: Đảng bộ lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa (1975-1990); Chương VI; Đảng bộ lãnh đạo nhân dân các dân tộc tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1991-2005); Chương VII: Đảng bộ lãnh đạo thực hiện đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới (2005-2015)

Ở các Chương, tương ứng với mỗi thời kỳ, Ban Biên tập đã lần lượt trình bày bối cảnh đất nước, địa phương về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của TW, của Tỉnh ủy và Đảng bộ huyện đối với nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của các cấp và cụ thể hóa vào việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng  Đảng… qua từng thời kỳ lịch sử, qua từng nhiệm kỳ Đại hội của huyện đến thời điểm năm 2015.

Đồng chí Luyện Hữu Chung, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ trao tặng cuốn sách cho Ban biên tập

Phát biểu lại buổi lễ, đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Cuốn Lịch sử của đảng bộ huyện Văn Yên được phát hành, với mong muốn phổ biến, tuyên truyền rộng rãi cuốn sách đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, các cháu học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Cung cấp thông tin sử liệu đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tường tận; tự hào về lịch sử Đảng bộ huyện, góp phần lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị, tư tưởng, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện, góp phần xây dựng quê hương Văn Yên theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện hãy đồng tâm hiệp lực, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, với quyết tâm cao nhất nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, để viết tiếp những trang sử vàng truyền thống, bổ sung vào dòng chảy lịch sử của huyện nhà nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung trong thời gian tới./.


Tin, ảnh: Hồng Vân – Ngọc Nghĩa

đã tặng