• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên bứt phá đi lên từ tinh thần ngày thống nhất non sông 30/4
29/04/2022 11:20:00 SA
2210 lượt xem
In Đọc bài

 

Trên tinh thần ngày chiến thắng 30/4 thần tốc, chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Đảng bộ huyện Văn Yên luôn biết phát huy, lấy đó làm điểm tựa, nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ý chí và nghị lực của nhân dân các dân tộc trong huyện để tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế bền vững, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bí thư huyện ủy Văn Yên Luyện Hữu Chung  kiểm tra mô hình trồng bưởi của người dân Lâm Giang

Trên tinh thần ngày thống nhất non sông 30/4, với sự đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, tích cực và phát huy tinh thần thi đua yêu nước, trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2022, Đảng bộ huyện đã chủ động triển khai có hiệu quả 5 chương trình trọng tâm và 3 đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực, khai thác tối đa các lợi thế, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp với phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”. Thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chủ động thực hiện quyết liệt, kịp thời các giải pháp phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định xã hội; vừa tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Huyện Văn Yên đã xác định rõ những trọng tâm cần thực hiện, trong đó chú trọng vào việc tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng đồng bộ, toàn diện, thích ứng hiệu quả với tình hình dịch bệnh. Trọng tâm là huyện đã cụ thể hóa Chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy Yên Bái thành 39 chỉ tiêu rõ ràng, phù hợp, sát thực tế, có tính khả thi cao. Trên cơ sở chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy và kế hoạch số 88 của huyện ủy Văn Yên, các địa phương trong huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Đặc biệt, huyện Văn Yên đã và đang  tiếp tục triển khai các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đó là xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng bền vững. Cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị; thúc đẩy chuyển dịch mạnh kinh tế lâm nghiệp bền vững; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, trọng tâm là công nghiệp chế biến nông, lâm sản, đưa Văn Yên trở thành trung tâm chế biến quế công nghệ cao, có giá trị, xây dựng thương hiệu trong và ngoài nước; ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ du lịch. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, huyện Văn Yên đã sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huy động sự đóng góp tích cực của nhân dân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để sửa chữa, nâng cấp mở mới các tuyến đường giao thông, tạo điều kiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đầu tư hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kiên cố hóa được gần 30 km đường giao thông nông thôn đạt trên 62% kế hoạch thực hiện trong đợt I/2022. Qua đó, từng bước đưa mạng lưới giao thông ở Văn Yên phát triển một cách đồng bộ, hợp lý, ngày càng hiện đại phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Song song với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ huyện Văn Yên đặc biệt chú trọng với việc tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trọng tâm là  xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đậm nét con người Văn Yên “nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”; Đẩy mạnh và phát huy sự nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  Hết năm 2021, huyện Văn Yên có 47/48 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 97,9%, trong đó tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20,8%, không có cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 92,3%, đạt 108,8% kế hoạch. Số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 88,9%; số cán bộ lãnh đạo thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 97,9%.

 

Phát huy tinh thần của chiến thắng 30/4/1975 trong thời đại ngày nay, sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp huyện Văn Yên tiếp tục chiến thắng dịch bệnh, nhanh chóng phục hồi, ổn định tăng trưởng kinh tế - xã hội cũng như đời sống người dân. 3 tháng đầu năm, trong 24 chỉ tiêu tỉnh Yên Bái giao cho huyện Văn Yên đã có 9 chỉ tiêu được đánh giá và đạt trên 85% kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2021 như trồng rừng đạt 100%, thu ngân sách đến ngày 31/3 tăng 18,9% g; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 30,2%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,4%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 69,4%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 12,9%...toàn huyện đã kiên cố hóa được gần 25 km đường giao thông nông thôn đạt 43,2,% kế hoạch; Toàn huyện có 279 mô hình đăng ký thực hiện theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh, trong đó đã có 126 mô hình đủ điều kiện giải ngân. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đã tạo được sự đồng thuận vào cuộc của toàn thể nhân dân;Công tác giáo dục đào tạo, công tác an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.


Thu Nhài – Mỹ Vân

 

 

đã tặng