• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Thành tựu của vùng đất quế Văn Yên sau 41 năm ngày Tổng tuyển cử thống nhất non sông
Ngày xuất bản: 27/04/2017 4:14:00 CH
Lượt xem: 2695

Cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội khóa VI ngày 25-4-1976 là một cuộc Tổng tuyển cử rất đặc biệt, diễn ra chỉ sau một năm đất nước hoàn toàn giải phóng.. Cuộc Tổng tuyển cử thể hiện ý chí của nhân dân ta thống nhất đất nước và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhân kỷ niệm 41 năm ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, phóng viên Đài TT – TH Văn Yên đã phỏng vấn đồng chí Trần Huy Tuấn, ủy viên BCH đnagr bộ tỉnh, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện về sự kiện lịch sử trọng đại này của dân tộc. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Đ/c Trần Huy Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

 

Phóng viên: Thưa đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, nhân kỷ niệm 41 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt  Nam  thống nhất ( 25/4/1976 – 24/4/2017), Xin đồng chí cho biết ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này?

Đồng chí  Trần Huy Tuấn

Ngày 30/4/1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất nhưng ở hai miền vẫn tồn tại hai nhà nước với hai chính phủ, đó là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Vì vậy, yêu cầu cấp bách là phải nhanh chóng thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

Tháng 11/1975, đoàn đại biểu hai miền Nam - Bắc đã họp Hội nghị hiệp thương chính trị tại thành phố Hồ Chí Minh quyết nghị “cần hoàn thành thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là sự thống nhất trọn vẹn nhất”. Trong toàn bộ quá trình hoàn thành thống nhất Tổ quốc, khâu chính là thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Vì vậy, Hội nghị hiệp thương chính trị quyết định tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử trên cả nước Việt Nam để bầu ra Quốc hội chung thống nhất. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất được tổ chức ngày 25-4-1976.

Để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy Đảng phải hết sức coi trọng việc lãnh đạo Tổng tuyển cử. Theo Chỉ thị số 228-CT/TW ngày 3/1/1976 của Bộ Chính trị, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung sẽ được tiến hành trong cả nước cùng một ngày, theo những nguyên tắc thật sự dân chủ: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam cùng thống nhất việc thành lập Hội đồng bầu cử toàn quốc với số đại biểu ngang nhau của mỗi miền. Theo Hội nghị Hiệp thương chính trị, Hội đồng bầu cử toàn quốc gồm 22 đại biểu (mỗi miền cử 11 đại biểu), trong đó:

- Đồng chí Trường Chinh: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam - Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử;

- Đồng chí Phạm Hùng: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam làm phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử

Theo quyết định của Hội đồng bầu cử toàn quốc, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất được tổ chức ngày 25-4-1976. Trên 23 triệu cử tri, với tư thế của người làm chủ đất nước đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Cuộc bầu cử được tiến hành nhanh, gọn và đạt kết quả tốt.  Thành phần của đại biểu Quốc hội được cử tri lựa chọn đã phản ánh đậm nét hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

Thành công của cuộc Tổng tuyển cử là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, là thắng lợi của đường lối cách mạng sáng tạo của Ðảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ năm 1976 đến nay, đất nước ta đã trải qua 8 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội. Quốc hội các khóa đều đảm bảo nguyên tắc quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, thực hành dân chủ, phát huy sức sáng tạo của nhân dân, được quán triệt trong nhiệm vụ xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của dân, do dân, vì dân. 

2/ Phóng viên: xin đồng chí cho biết một số thành tựu cơ bản của huyện Văn Yên sau 41 năm Ngày Tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

Đồng chí Trần Huy Tuấn

            41 năm ngày Tổng tuyển cử sau khi nước nhà thống nhất, dưới sự lãnh đạo,chỉ đạo của Tỉnh ủy HĐND - UBND tỉnh Yên Bái sự giúp đỡ của các Ban ngành của tỉnh. Đảng bộ huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nỗ lực thực hiện công cuộc đổi mới, đưa Văn Yên từ một huyện nghèo về kinh tế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trình độ dân trí, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, từng bước vươn lên trở thành một trong những huyện phát triển của tỉnh Yên Bái cụ thể:

             1. Trong lĩnh vực nônglâm nghiệp: Đã từng bước chuyển đổi từ nền sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp, sang nền sản xuất nông nghiệp theo nhu cầu của thị trường; chuyển từ nền sản xuất nông nghiệp thủ công, nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất nông nghiệp tập trung từng bước  có quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất; chọn lựa và phát huy tốt những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và nhu cầu đầu ra của thị trường để lấy đó làm khâu "đột phá" trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Tổng sản lượng lương thực năm 2016 là 51.885,4 tấn bình quân 418kg/người/năm. Tỷ lệ chăn nuôi trong nghành nông nghiệp chiếm 35%. Diện tích cây quế trên 42.000ha

            2. Về xây dựng nông thôn mới: Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) "về nông nghiệp, nông dân và nông thôn". Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả CTMTQG xây dựng nông thôn mới; đến nay toàn huyện Văn Yên đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đại Phác, Đông Cuông, Xuân Ái, Yên Hưng), dự kiến đến hết năm 2017 có thêm 3 xã (Yên Phú, Yên Hợp, An Thịnh) và đến năm 2020 toàn huyện có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

            3. Về xây dựng kết cấu hạ tầng:

            * Về đường giao thông: huyện Văn Yên có hạ tầng giao thông khá thuận lợi gồm 3 loại hình đường (đường sắt, đường thủy nội địa, đường bộ). Hiện có 24/27 xã có đường nhựa hoặc Bê tông đến trung tâm và chạy dọc xã. Có 71,76/352 km đường trục thôn, 34,11/239,45km đường trục ngõ, xóm được kiên cố hóa.  Đặc biệt huyện Văn Yên hiện có 54 km đường cao tốc chạy qua địa phận 8 xã với 2 nút giao cắt với đường tỉnh 166 (IC 14- đã vận hành, IC 15 - mới được quy hoạch) tạo cơ hội hết sức thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

            Về điện Quốc gia:  đến nay 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã, toàn huyện chỉ còn 34 thôn khó khăn người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

            *Về trường lớp học: được quan tâm  đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cũng như đào tạo đội ngũ quản lý, giáo viên, toàn huyện hiện có 60 cơ sở giáo dục công lập (21 trường mầm non, 07 trường tiểu học, 08 trường THCS, 14 trường TH&THCS, 06 trường MN&TH&THCS, 03 trường THPT, 01 Trung tâm DN&GDTX), trong đó có 22 trường đạt chuẩn quốc gia; 27/27 xã duy trì xã đạt phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở.

            * Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chú trọng:  Toàn huyện có 1 bệnh viện đa khoa và 2 phòng khám khu vực, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có trạm y tế (trong đó có 10 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia); cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sỹ cơ bản đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân.

            4. Về quy hoạch và phát triển công nghiệp: Đã quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện; quy hoạch phát triển thị trấn Mậu A; quy hoạch phát triển trung tâm các cụm xã trên địa bàn huyện. Quy hoạch cụm công nghiệp: đến nay huyện có 03 cụm công nghiệp (cụm công nghiệp phía Tây cầu Mậu A - xã Yên Hợp; cụm công nghiệp thôn Toàn An - xã Đông An; cụm công nghiệp phía Bắc Văn Yên - xã Đông Cuông).

           5. Về cơ cấu kinh tế, hoạt động của các thành phần kinh tế và kết quả thu ngân sách:Cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tỷ trọng kinh tế nông lâm nghiệp giảm, công nghiệp - thương mại - dịch vụ tăng. Toàn huyện có 49 doanh nghiệp có số thuế phát sinh trên 100 triệu/đồng/năm.Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2016 thu ngân sách đạt trên 116 tỷ đồng bằng 126% kế hoach.

          6. Về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch: Đã hình thành hệ thống các chợ trung tâm, khu vực buôn bán, dịch vụ tại trung tâm huyện và trung tâm các cụm xã. Hệ thống các loại hình dịch vụ phát triển gắn với các điểm vui chơi giải trí, các điểm du lịch di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng và khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện (điển hình là du lịch tâm linh với một số điểm đến như: Đền Mẫu Đông Cuông, Đền Nhược Sơn, Đền Trạng, Chùa Đại An,... đang thu hút được rất nhiều du khách đến thăm quan, chiêm bái).

            7. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được quan tâm, chú trọng, ANCT ổn định, TTATXH được đảm bảo.100% thôn, tổ dân phố có chi bộ, mỗi năm  phát triển trên 300 đảng viên mới Hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở đạt tiêu chuẩn“trong sạch, vững mạnh”; Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện nhiều năm liền được tỉnh công nhân đơn vị “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu. Đặc biệt Đảng bộ, LLVT và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã vinh dự 2 lần được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu anh hùng: “Anh hùng lực lượng vũ trang” - năm 2002; “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đối mới”- năm 2005.

 3. Phóng viên : Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của HĐND huyện trong năm 2017?

Đồng chí Trần Huy Tuấn:

            Năm 2017 HĐND huyện Văn Yên tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm sau.

Một là: Bố trí thời gian tạo các điều kiện thuận lợi nhất để 100% các đại biểu HĐND huyện tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện do tỉnh mở. Bố trí các đồng chí giảng viên, báo cáo viên có bề dầy kinh nghiệm chuyên sâu trong các hoạt động của HĐND để trực tiếp truyền đạt tại các lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã. Dành thời gian cho các đại biểu HĐND chuyên trách tham gia các buổi trao đổi kinh nghiệm công tác giữa HĐND các cấp do HĐND tỉnh tổ chức và thăm quan học hỏi kinh nghiệm công tác HĐND với các huyện bạn.

Hai là: - Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp giữa năm và cuối năm. Quyết định các vấn đề quan trọng của huyện nhà.

            - Nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND huyện theo hướng giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường, giành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Truyền thanh trực tiếp việc trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Dành thời gian thỏa đáng cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Ba là: Lựa chọn các ý kiến kiến nghị của các Ban HĐND, đại biểu HĐND, Ban thường trực UBMTTQ và ý kiến kiến nghị của cử tri trong huyện để quyết định chương trình giám năm 2018 của HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm.

Bốn là: Thường trực, các Ban, các Tổ các đại biểu HĐND thực hiện giám sát theo chương trình giám sát năm 2017 tập trung hướng mạnh về cơ sở kết hợp giám sát thông qua báo cáo với hình thức họp thôn đối thoại với nhân dân sau đó làm việc trao đổi với UBND các xã, các phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực liên quan.

Năm là: Bám sát đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện các kết luận sau các cuộc giám sát của Thường trực, các Ban, các Tổ các đại biểu HĐND huyện để từ đó xây dựng thành báo cáo kết quả giám sát năm báo cáo HĐND tại kỳ họp theo quy định.

Sáu là: Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa HĐND - UBND - Ban thường trực UBMTTQ huyện để các bên cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình theo quy chế đã đề ra.

Tinh thần Ngày Tổng tuyển cử thống nhất nước nhà sẽ còn sống mãi cùng non sông, đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Đồng thời là động lực để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên  ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển./.

 

Bài, ảnh: Hồng Vân