• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Học Bác để làm người cán bộ tận tụy, trung thực, có trách nhiệm với nhân dân
Ngày xuất bản: 17/02/2022 3:03:00 CH
Lượt xem: 664

 

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề của các năm,  Đảng bộ huyện Văn Yên đã đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên, nhất là gương mẫu trong rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để trở thành những người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân. Những cán bộ, đảng viên từ huyện đến xã và đến tận thôn bản đã và đang vì Đảng vì nhân dân mà gương mẫu đi đầu trong mọi công việc.


Đồng chí Bí thư huyện ủy Luyện Hữu Chung tặng giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 05

Học theo Bác và noi gương Bác, trong suốt những năm qua, Đảng bộ xã Lâm Giang –  một Đảng bộ vùng cao khó khăn của huyện Văn Yên đã cụ thể hóa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành những việc làm thiết thực, cụ thể, từng bước đưa đới sống của nhân dân thoát khỏi đói nghèo và vươn lên làm giàu. Một chuyển biến rõ nét nhất mà Đảng bộ xã Lâm Giang hình thành được nhờ học tập và làm theo gương Bác đó là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực, có tác phong, lề lối làm việc gần dân, sát dân, vì dân, có trách nhiệm với nhân dân. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị với việc tăng cường công tác kiểm tra, làm việc tại các thôn bản, cơ quan, đơn vị, kịp thời định hướng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là triển khai thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện trên địa bàn và tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Vũ Văn Hải – Bí thư Đảng bộ xã Lâm Giang chia sẻ: “Bình quân 1 tháng các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cán bộ, công chức xã đã dành ít nhất 3  buổi xuống từng địa bàn dân cư, từng cơ sở để thấu hiểu, chia sẻ và thảo gỡ kịp thời những khó khăn, đồng thời  tự soi mình, sửa mình gương mẫu, đi đầu, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc dân chủ, khoa học và luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết.”

Cũng là một Đảng bộ xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện, cùng với việc lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết công việc tại trụ sở, các đồng chí lãnh đạo xã Phong Dụ Hạ đã thường xuyên có mặt tại cơ sở, trực tiếp làm việc và kiểm tra việc phát triển kinh tế của nhân dân trên địa bàn. Riêng trong năm 2021, lãnh đạo địa phương đã có trên 30 lần xuống thôn bản, kiểm tra 50 lượt mô hình kinh tế của các hộ dân, qua đó cùng với thôn bản thời bàn về các giải pháp để thực hiện hiệu quả một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cũng như các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã. Bên cạnh đó, hình ảnh các đồng chí lãnh đạo xã và cán bộ công chức, viên chức trong toàn xã tham gia lao động trong  “Ngày thứ bảy cùng dân” đã trở lên quen thuộc và gần gũi, cùng bà con nhân dân ở các thôn bản vệ sinh đồng ruộng, trồng cấy, sản xuất,  thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa. Đây chính là một trong rất nhiều việc làm thiết thực để mỗi cán bộ đảng viên tu dưỡng, rèn luyện bản thân tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa rời chúng nhân dân, góp phần củng cố vững chắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, từ đó xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, đồng thời đồng thời cũng để tiếp cận, lắng nghe ý kiến của nhân. Chị Hoàng Thị Nguyện – Thôn Làng Cang, xã Phong Dụ Hạ nói : “Ở địa phương chúng tôi, cán bộ lãnh đạo rất gần gũi, thường xuyên quan tâm động viên nhân dân lao động sản xuất, giúp chúng tôi những công việc khó khăn. Nhiều khi còn hỗ trợ chúng tôi gặt lúa, trồng ngô, vệ sinh môi trường, những kiến thức về phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Chính sự gần gũi, chia sẻ của lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương đã làm cho chúng tôi vững tin vào sự chỉ lối, dẫn đường của các cấp ủy Đảng, Chính quyên. Chúng tôi cũng đã được thẳng thắn bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình trong mọi công việc, nhất là được biết, được bàn, được kiểm tra, được giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.”

Khắc ghi sâu sắc lời Bác căn dặn, đến nay huyện Văn Yên đã xây dựng được  đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; Xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực. Trên mỗi cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở của huyện Văn Yên đã nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và hành động theo phương châm thực hiện trách nhiệm “công bộc”/“đầy tớ” nhân dân. 

Đồng chí Luyện Hữu Chung – Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết : ”Để mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện xứng đáng là người “công bộc”, người “đầy tớ” tận tụy, trung thực của nhân dân, trong giai đoạn 2016 – 2020, đặc biệt là năm 2021, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xác định rõ 7 nội dung đột phá và 23 nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo yêu cầu Chỉ thị số 05 gắn với đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể đã xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống; chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt  chuyên đề; Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác. Đồng thời thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là việc nêu gương của người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện nhiệm vụ công tác. Đến nay, 100% tổ chức, cơ sở Đảng, 7.220 đảng viên đã viết bản thu hoạch nhận thức cá nhân, xây dựng kế hoạch cá nhân bám sát nội dung được học tập, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được phân công, đồng thời ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân.”

Trên thực tế, nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý; một số cơ quan đã lồng ghép đưa vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn và ý thức, đạo đức trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phòng chống suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt tinh thần tự phê bình, phê bình và trách nhiệm nêu gương đã được thực hiện tốt và thực chất hơn, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những  biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa", phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, quan liêu và mọi biểu hiện tiêu cực.

Trong năm 2022, theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Văn Yên sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên, vì Đảng, vì nhân dân mà gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, v.v.. Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm huyện Văn Yên quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển toàn diện, gương mẫu trong rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để trở thành những người công bộc tận tụy, thật trung thành của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác./.

Thu Nhài