• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Đảng bộ huyện Văn Yên quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022
10/02/2022 2:11:00 CH
1630 lượt xem
In Đọc bài


Với phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả” năm 2021, Đảng bộ huyện Văn Yên đã đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2021 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, Đảng bộ huyện Văn Yên đã và đang phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của Đảng, quyết tâm hoàn thanh ở mức cao nhất các chỉ tiêu,  nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.


Văn Yên ra quân trồng cây đầu xuân

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó là cũng gặp phải không ít những khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như sản xuất, kinh doanh, sinh kế và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, với phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2021, nổi bật là Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết thúc năm 2021, 39/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tiêu biểu là: thu ngân sách đạt trên 262 tỷ đồng, vượt 15,8% chỉ tiêu giao đầu năm  và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2020, toàn huyện có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái với 253 mô hình chăn nuôi, kinh phí hỗ trợ trên 6 tỷ đồng. Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 giảm còn 2,43%, vượt mục tiêu đề ra, triển khai hiệu quả Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Kết thúc năm 2021, huyện Văn Yên có 47/48 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 97,9%, trong đó tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20,8%, không có cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 92,3%, đạt 108,8% kế hoạch. Số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 88,9%; số cán bộ lãnh đạo thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 97,9%.....

Kết quả đạt được của huyện Văn Yên trong năm 2021 chính là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, từ đó tạo ra những thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn miền núi, góp phần xây dựng quê hương Văn Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây cũng là nền tảng, là điểm tựa, là đòn bẩy để huyện Văn Yên tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 với  việc phát huy cao độ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ huyện, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ý chí và nghị lực của nhân dân các dân tộc trong huyện.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, huyện Văn Yên sẽ Tiếp tục quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình hành động và các nghị quyết chuyên đề về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 56 ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về triển khai các nhiệm vụ chính trị năm 2022; Chương trình hành động số 04, của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và 10 nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Trước hết là triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch Covid-19, bám sát tình hình thực tiễn để chủ động, điều chỉnh linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi.  Trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết số 69 HĐND và các chính sách khác có liên quan; Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng lên 67,6%, xây dựng thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Nhân rộng mô hình “trường học hạnh phúc”, “lớp học hạnh phúc” trên địa bàn huyện; Thực hiện tốt các mô hình giảm nghèo bền vững; Thường xuyên bám nắm địa bàn, tuần tra, canh gác, đảm bảo an ninh - quốc phòng, an toàn giao thông. Tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; quản lý, giám sát chặt chẽ đối với người dân đi làm việc ở các vùng có dịch Covid-19 trở về địa phương và người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn huyện; giảm thiểu tình trạng xuất cảnh trái phép… Trong công tác xây dựng Đảng, Văn Yên phấn đấu thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên tất cả các phương diện từ công tác tổ chức, kiểm tra, đến dân vận… Bảo đảm chỉ tiêu tỷ lệ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt trên 50%, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt trên 70%. Đồng chí Luyện Hữu Chung – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên cho biết: “Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Với tinh thần: “Chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phương pháp làm việc linh hoạt, sáng tạo; hành động phải quyết liệt; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; duy trì và tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu đề ra; hiệu quả cao, thiết thực đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân”, huyện Văn Yên tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 56, Nghị quyết số 62 của Tỉnh ủy; Chương trình công tác năm 2022, để khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định. Thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng cao, các địa bàn đặc biệt khó khăn; Quan tâm chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó, đề cao việc thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị; mỗi cán bộ, đảng viên phải đi trước, đi tiên phong, thường xuyên nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.”

Ngay những ngày này, Đảng bộ huyện Văn Yên đã và đang tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng niềm tin vững chắc vào đường lối đổi mới của Đảng; phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, và ý chí, khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; tập trung phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, hữu cơ theo chuỗi giá trị, có quy mô lớn, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến sâu, đa dạng sản phẩm làm nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế; chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu; không ngừng củng cố vững chắc quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quyết tâm xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025./.

 

 

Thu Nhài 


 

đã tặng