• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Ngày xuất bản: 11/06/2020 2:12:00 CH
Lượt xem: 1636

           Sáng 10/6, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới và trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XVI tại đại hội. Dự Đại hội có đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 218 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 7 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đ/c Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đ/c Đỗ Đức Duy - Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với BCH Đảng bộ huyện Văn Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy khóa XV thông qua nội dung, yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy viên Ban Chấp hành khóa XVI. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 38 đồng chí. Đây đều là những đảng viên trung thành với lý tưởng, cách mạng của Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân; có năng lực thực tiễn, có trình độ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.  Đại hội cũng lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy và tiến hành bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, với số phiếu tín nhiệm 218/2018 phiếu (đạt 100%), đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy khóa XV đã tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XVI.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI đã tiếp tục bầu Ban Thường vụ Huyện uỷ Văn Yên, bầu Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVI. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Hà Đức Anh, phó bí thư thường trực Huyện uỷ khoá XV tái cử giữ chức vụ Phó bí thư huyện uỷ;  đồng chí Vũ Minh Huê, UV BTV huyện uỷ khoá XVI, phó Chủ tịch HĐND huyện được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Ủy viên BTV Huyện ủy khoá XVI, Chánh văn phòng Cấp uỷ và Chính quyền được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX ra mắt Đại hội

Trong chương trình làm việc buổi chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã lựa chọn bầu 29 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tiêu biểu, đại diện cho nguyện vọng, trí tuệ, niềm tin của đảng bộ, tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Thay mặt đoàn Chủ tịch đại hội, đồng chí Luyện Hữu Chung, Bí thư Huyện uỷ khoá XVI đã phát biểu chia tay các đồng chí uỷ viên BCH đảng bộ khoá XV không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI; đồng thời đ/c nhấn mạnh, đại hội ghi nhận và cảm ơn những cống hiến của các đồng chí trong thời gian qua và mong muốn, tin tưởng dù ở môi trường nào các đồng chí cũng tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực của mình, đóng góp công sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tại đại hội vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ huyện; quyết nghị thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 24 chỉ tiêu cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế; văn hóa - xã hội; môi trường; an ninh trật tự; công tác xây dựng Đảng. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng niềm tin vững chắc vào đường lối đổi mới của Đảng; phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, và ý chí, khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế cạnh tranh; tập trung phát triển nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, hữu cơ theo chuỗi giá trị, có quy mô lớn, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến sâu, đa dạng sản phẩm làm nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vì hạnh phúc của nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu; không ngừng củng cố vững chắc quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quyết tâm xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Trong đó, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3.200 tỷ đồng;  Diện tích rừng trồng mới tập trung hằng năm đạt 2.500 ha; Tổng đàn gia súc chính đạt 150.000 con; Huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.000 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.000 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 450 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,6%/năm; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%, Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%. Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn Quốc gia;  Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98,5%Tỷ lệ che phủ rừng 67,5%; Kết nạp đảng viên mới hằng năm 200 đảng viên trở lên; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 90% trở lên; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 85% trở lên. Đồng thời đại hội thống nhất tiếp tục thực hiện 3 đột phá và xác định 5 chương trình trọng điểm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

 3 đột phá đó là : (1)Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển nhanh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể; (2) Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị và hạ tầng cụm công nghiệp. (3) Phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với thị trường lao động và giải quyết việc làm; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy phẩm chất, năng lực và kết quả cống hiến, tạo sức mạnh nội sinh thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

 5 chương trình trọng điểm gồm : (1) Xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng bền vững ; (2) Cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị; thúc đẩy chuyển dịch mạnh kinh tế lâm nghiệp bền vững; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, trọng tâm là công nghiệp chế biến nông, lâm sản, đưa Văn Yên trở thành trung tâm chế biến quế công nghệ cao, có giá trị, xây dựng thương hiệu trong và ngoài nước; ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ du lịch.(3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. (4) Đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị và hạ tầng cụm công nghiệp; (5) Phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đ/c Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy khóa XVI phát biểu bế mạc Đại hội

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần, trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.. Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Luyện Hữu Chung, Bí thư Huyện uỷ khoá XVI khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng. Đây không chỉ là đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh Yên Bái, mà còn là đại hội biểu thị niềm tin tưởng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện đối với sự lãnh đạo của BCH Trung ương và Tỉnh ủy Yên Bái; đồng thời, đây cũng là đại hội biểu thị rõ nét nhất về truyền thống cách mạng của huyện hai lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, để từ đó tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng huyện Văn Yên phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên bái lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.     Thành công của Đại hội là thể hiện đậm nét, đúng phương châm của Đại hội đã đề ra là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển" ; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của 2223 đại biểu - đại diện cho trên 7.000 đảng viên của Đảng bộ huyện trong việc phát huy trí tuệ, tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nội quy và chương trình làm việc của Đại hội. Tôi đề nghị, ngay sau Đại hội này, mỗi đại biểu trở về địa phương, cơ quan, đơn vị hãy mang đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện tinh thần và khí thế quyết tâm của Đại hội; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.

Bế mạc Đại hội

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XVI nhấn mạnh: Với những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ mới là hết sức nặng nề, chặng đường phía trước tuy có những thời cơ, vận hội mới, song cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức… Do đó, Đạị hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của huyện Anh hùng, tinh thần tiến công cách mạng; tập trung sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy các tiềm năng, lợi thế; với tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra./. 

Tin, ảnh: Hồng Vân - Mỹ Vân - Thu Nhài