• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Yên Hưng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
05/05/2017 8:25:00 SA
721 lượt xem
In Đọc bài

Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Yên Hưng góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

BTV Đảng ủy xã Yên Hưng họp triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Đảng bộ xã Yên Hưng hiện có 9 chi bộ trực thuộc với 127 đảng viên; trong đó có 8 chi bộ thôn, 1 chi bộ trường học. Để xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI,XII, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Yên Hưng đã thường xuyên chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch hành động của Huyện ủy Văn Yên và Đảng uỷ xã về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đã có 97% đảng viên và trên 95% hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia học tập các nội dung của Chỉ thị 05. 100% đảng viên công chức, viên chức và cấp ủy các chi bộ tham gia viết cam kết học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Trần Ngọc Xuân - Bí Thư Đảng bộ xã Yên Hưng cho biết “Ngay sau khi có Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. BTV Đảng ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt đến từng ban, ngành, đoàn thể và các cán bộ, đảng viên, các chi bộ trực thuộc và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Trong đó, Đảng bộ xã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Thông qua việc học tập nhằm thúc đẩy, nâng cao một bước chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức đoàn thể vững mạnh. Củng cố và tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Các Chi bộ, đơn vị đã xây dựng kế hoạch hành động của mình có trọng tâm, trọng điểm và đặc biệt chú trọng vào những việc làm thiết thực, cụ thể. Nhờ vậy, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác đã phát triển sâu rộng và lan tỏa khắp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình có hiệu quả thiết thực, điển hình như mô hình nuôi thỏ giống và thỏ thương phẩm của đảng viên Nông Văn Trang - Thôn 6 Gốc Vối, duy trì khoảng 500 đến 1.000 con, với mức thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng/năm. Mô hình sản xuất que kem của hội viên Nguyễn Thị Huế - Chi hội phụ nữ thôn Trung tâm, tạo công ăn việc làm cho hơn 10 chị em hội viên với mức thu nhập ổn định 5 triệu đồng/người/tháng. Mô hình xưởng chế biến gỗ rừng trồng, dịch vụ tổng hợp của hội viên Nguyễn Văn Thủy - Chi hội Nông dân thôn Khe Bốn trừ các khoản chi phí mang về lợi nhuận mỗi năm từ 400 đến 500 triệu đồng. Hội CCB có 2 mô hình tiêu biểu của hội viên Phạm Xuân Tính - Chi hội Phố Nhoi với mô hình nuôi ong; mô hình sản xuất gạch không nung của hội viên Đàm Ngọc Chiến - Chi hội thôn Cầu Dài, với thu nhập ổn định từ 100 đến 300 triệu đồng/năm…

Song song với lĩnh vực phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Yên Hưng đã lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nhiệm vụ chính trị khác. Nhờ đó, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tăng cường đổi mới tác phong, lề lối làm việc, phương pháp tiếp dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công vụ được giao. Cụ thể như tăng cường đối thoại và lắng nghe ý kiến của dân, kịp thời giải quyết những vụ việc nổi cộm phát sinh, các kiến nghị đúng chủ trương, chính sách, thấu tình, đạt lý...Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ và UBND xã từng bước rà soát, bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị coi trọng công tác giáo dục tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, đoàn kết, sáng tạo và kính trọng nhân dân. Nhờ vậy, chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã ngày càng được nâng cao, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đánh giá về những kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị đồng chí Trần Ngọc Xuân - Bí thư Đảng ủy xã Yên Hưng cho biết thêm: “Sau 1 năm tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Hội nghị TW4 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đã nâng cao được nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và MTTQ và các đoàn thể chính trị của địa phương và đặc biệt là nâng cao nhận thức cũng như chuyển đổi tư duy nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ của học tập và làm theo tư tưởng của Bác, các chi bộ, ngành đoàn thể đã có biện pháp phù hợp trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Thông qua đó đã xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Xác định việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài; có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Từ việc họa tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng nhau hăng hái thi đua học tập, công tác và lao động sản xuất để góp phần xây dựng xã Yên Hưng ngày càng phồn vinh và giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới./. 

Bài, ảnh: Thùy An

đã tặng