• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Đảng bộ huyện Văn Yên sơ kết 1 năm Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tổ chức cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
22/05/2017 3:30:00 CH
1333 lượt xem
In Đọc bài

            Ngày 19/5/2017, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tổ chức cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội nghị

            Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái, đồng chí Nguyễn Kiều Phương - Phó bí thư thường trực huyện ủy Văn Yên, đồng chí Vũ Quang Hải - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND huyện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ huyện đến cơ sở đã lồng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã có tác động mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới.

Với tinh thần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban thường vụ huyện ủy Văn Yên đã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện đến các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đoàn thể trong toàn huyện; đồng thời đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( Khóa XII) vào chương trình công tác của cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao, nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về nội dung, chất lượng và tiến độ đề ra như: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; xác định khâu đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Bước đầu thực hiện Chỉ thị 05, các cơ sở trong toàn huyện đã đăng ký xây dựng 231 mô hình, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và thuộc các loại hình khác nhau như Chi bộ điển hình, khu dân cư điển hình tiên tiến, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, tổ chức hội, đoàn thể tiêu biểu, gương điển hình trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, QP - AN..... Một số cơ sở đăng ký xây dựng được nhiều mô hình, gương điển hình như: Đảng bộ các xã Yên Phú, Đông An, Yên Hưng, Phong Dụ Hạ, Xuân Ái, Hoàng Thắng, Lâm Giang… Với các mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thể hiện được trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, đồng thời góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, kinh tế- xã hội ngày càng phát triển. Một trong những chuyển biến rõ nét đó là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giản dị, kiêm tốn, tận tụy, trung thực; Cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và trách nhiệm nêu gương trước cấp dưới, trước quần chúng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nói đi đôi với làm, gần gũi với nhân dân. Cũng từ việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà nhiều mô hình mới được xây dựng đã cho thấy sự phát triển tốt, mang lại hiệu quả như: Mô hình trồng bưởi Diễn, cam Vinh, trồng hành, trồng húng quế xuất khẩu, nuôi ếch, nuôi lợn rừng, mô hình may mặc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên đánh giá: Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị ở huyện Văn Yên đã tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Đặc biệt việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện đã góp phần tạo ra sự chyển biến toàn diện trên các lĩnh vực và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Bí thư huyện ủy Văn Yên cũng đã nêu rõ những vấn đề cần thực hiện để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa trong thời thời gian tiếp theo, đó là tiếp tục cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị 05 trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể, địa phương; trọng tâm là tập trung phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác; góp phần xây dựng quê hương Văn Yên ngày càng giày đẹp, văn minh.

           Nhân dịp này, 14 tập thể và 29 cá nhân tiêu biểu, điển hình đã được UBND huyện Văn Yên tặng giấy khen vì đã có những cách làm hay, việc làm thiết thực, hiệu quả trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./. 

Tin, ảnh: Thu Nhài - Mỹ Vân

đã tặng