• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Thông báo của UBND huyện Văn Yên về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Yên
Ngày xuất bản: 11/03/2019 7:53:00 SA

 Thông báo số 07/TB-UBND ngày 18/1/2019 của UBND huyện Văn Yên về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Yên. Kèm quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019. <tải về nội dung chi tiết>