• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, tỷ lệ 1/500
 • Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Yên Thái, huyện Văn Yên (tỷ lệ 1/500)
 • Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên (tỷ lệ 1/500)
 • Công bố Đề án phát triển An Thịnh đạt đô thị loại V
 • Chương trình phát triển đô thị thị trấn mậu a, giai đoạn 2022-2025 định hướng 2030.
 • Chương trình phát triển đô thị xã An Thịnh, giai đoạn 2022-2025 định hướng 2030.
 • Công bố công khai Quy hoạch đô thị mới xã An Thịnh đến năm 2045
 • Công bố công khai quy hoạch chung xây dựng xã Tân Hợp đến năm 2030
 • Công bố công khai quy hoạch chi tiết xã Tân Hợp
 • Công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Văn Yên
 • QĐ Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên (tỷ lệ 1/500)
 • QĐ Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, tỷ lệ 1/500
 • QĐ Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Yên Thái, huyện Văn Yên (tỷ lệ 1/500)
 • Công khai Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Yên Hợp
 • Công khai quy hoạch chung xây dựng xã Yên Hợp
 • Công bố quy hoạch chi tiết khu đô thị mới đường Hồng Hà, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
 • Công khai quy hoạch chung xây dựng xã ngòi A đến năm 2030
 • Công khai quy hoạch chung xây dựng xã Mậu Đông đến năm 2030
 • Công khai đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đông An đến năm 2030
 • QĐ Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Đại Phác tỷ lệ 1/500, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • 1-20 of 49<  1  2  3  >