• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 2/2019, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019
Ngày xuất bản: 01/03/2019 10:47:00 SA

 Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 26/2/2019 về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 2/2019, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 <tải về>