• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 1/2019, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2019
Ngày xuất bản: 12/02/2019 9:20:00 SA

    Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 31/1/2019 về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 1/2019, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2019 <tải về>