• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Báo cáo số kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11/2018, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2018
Ngày xuất bản: 29/11/2018 8:10:00 SA

   Báo cáo số 462/BC-UBND về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11/2018, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2018 <tải về>

Báo cáo khác

  • Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10/2018, các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2018
  • Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018
  • Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018, các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2018
  • Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vu 6 tháng cuối năm 2018
  • Báo cáo kết quả điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2018, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2018
  • Báo cáo kết quả điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
  • Báo cáo kết quả điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018
  • Báo cáo kết quả điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 2/2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018
  • Báo cáo kết quả điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 1/2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2018