• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
  • Báo cáo số kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11/2018, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2018
  • Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10/2018, các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2018
  • Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018
  • Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018, các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2018
  • Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vu 6 tháng cuối năm 2018
  • Báo cáo kết quả điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2018, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2018
  • Báo cáo kết quả điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
  • Báo cáo kết quả điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018
  • Báo cáo kết quả điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 2/2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018
  • Báo cáo kết quả điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 1/2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2018