• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã
Ngày xuất bản: 05/05/2017 2:51:00 CH

   

 

 

1.     Đồng chí: Hà Đức Anh

                                             Phó chủ tịch UBND huyện – Tổ trưởng

                        Số điện thoại: 0912 362 082

                        Email: ducanh72@gmail.com

 

2.     Đồng chí: Lưu Trung Kiên

                                             Trưởng phòng KT & HT – Tổ phó

                                             Số điện thoại: 0973 377 084

                                             Email: luu_trungkien2001@yahoo.com

 

3.     Đồng chí: Nguyễn Thúc Mạnh

                 Phó chánh VP HĐND-UBND – Thường trực tổ Tư vấn

            Số điện thoại: 01693 998 000

            Email: isstrong2011@gmail.com