• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Báo cáo kết quả hoạt động của Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Ngày xuất bản: 04/05/2017 9:45:00 CH

 

UBND HUYỆN VĂN YÊN

TỔ TƯ VẤN HỖ TRỢ DN

 


Số: 48/BC-TTVHTDN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Văn Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2017

 

BÁO CÁO

     Kết quả hoạt động của Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp năm 2016

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

 


Trong năm 2016 Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đã phát huy vai trò của mình trong việc tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.Các thành viên Tổ tư vấn đã tích cực tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyệntư vấn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp đỡ doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; tích cực tuyên truyền, quảng bá để thu hút đầu tư vào huyện.Kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TƯ VẤN, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA TỔ

- Về thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh:Phối hợp với Chi Cục phát triển nông thôn - Liên minh HTX tỉnh mở lớp tập huấn về Luật HTX năm 2012; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của tổ hợp tác; Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 9/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP.Tư vấn, thực hiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho các HTX và các hộ kinh doanh cá thể kịp thời, đúng pháp luật (cụ thể: thành lập mới được 6 HTX, giải thể 5 HTX; về hộ kinh doanh: cấp mới cho 362 hộ kinh doanh cá thể; cấp thay đôi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh cho 54 hộ); tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập được 5 tổ hợp tác (Đông Cuông:02, Yên Hưng:02, Yên Phú:01).Tổ chức khảo sát tự đánh giá xếp loại năng lực canh tranh huyện Văn Yên.

- Về thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng:Rà soát cắm mốc giới các khu cụm, công nghiệp trên địa bàn huyện.Tư vấn thông tin, giới thiệu cho doanh nghiệp trong và ngoài huyện về các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Tích cực cập nhậtthông tin về các sản phẩm quế trên trang thông tinquevanyen.com của huyện, thiết lập hòm thư và số điện thoại thường trực để tiếp nhận thông tin của các doanh nghiêp có nhu cầu đến đầu tư, sản xuất kinh doanh tại huyện.Tổ chức đối thoại với các cơ sở sản xuất gạch thủ công trên địa bàn huyện để bàn giải pháp thực hiện lộ trình xóa gạch thủ côngtheo quy định của Chính phủ.

- Về thực hiện các thủ tục về đất đai:Đến nay các doanh nghiệp và HTX trên địa bàn huyện Văn Yên về cơ bản đã được UBND tỉnh Yên Bái giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình thủy điện, trụ sở một số cơ quan hành chính cấp huyện thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.Tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện tốt các thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Dự án Thủy điện Thác Cái 1; Thác Cá 2 và Đồng Sung; HTX sản xuất Gạch Mạnh San; Công ty TNHH Phúc Lợi;....

- Về thực hiện các thủ tục về lao động, việc làm:Làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức làm việc với các doanh nghiệp trong và ngoài huyệnđể giải quyết vấn đề lao động, việc làm trên địa bàn huyện.Đến nay đã có nhiều lao động đã được ký kết làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.Trực tiếp phối hợp với Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF tại Trấn Yên tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động 02 xã Yên Hưng và Yên Thái, đồng thời hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tuyên truyền đến người lao động tham gia học và làm nghề may, đến nay toàn huyện đã có trên 100 lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF Trấn Yên.

- Về tuyên truyền các chính sách pháp luật liên quan đến doanh nghiệp:Tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng chống hàng giả và gian lận thương mại. Tổ chức lồng nghép tuyên truyền phổ biến pháp luật với tuyên truyền các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, chủ trương thu hút đầu tư của cấp ủy, chính quyền huyện. Làm tốt công tác tuyên truyền những tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực của huyện và chủ trương mời gọi đầu tư của huyện; tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường bình đẳng cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động.Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương thu hút đầu tư, hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Trang thông tin điện tử huyện.Làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá và tổ chức thành công Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ 2.

- Về tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách thuế: Cơ quan Chi Cục Thuế huyện đã tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành tốt chính sách thuế của Nhà nước. Cơ quan Chi Cục Thuế huyện cũng là một trong những đơn vị đứng đầu của tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng ứng dụng CNTT vào việc kê khai và quản lý các sắc thuế; hiện nay cơ quan đang triển khai có hiệu quả việc kê khai nộp thuế điện tử, giúp giảm thiểu thủ tục và thời gian kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp, được doanh nghiệp rất ủng hộ.

- Về tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp tiếp cận vốn:Các cơ quan thành viên Tổ Tư vấn đã chủ động phối hợp với chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn huyện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp dễ ràng tiếp cận vốn đầu tư để xản xuất kinh doanh. Nhìn chung trong quá trình tiếp cận các nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian qua đều đảm bảo thông thoáng trên cơ sở quy định của pháp luật và quy định chung của ngành ngân hàng.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

1. Tình hình hoạt động

- Toàn huyện có tổng số có tổng số: 2.331 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể (trong đó: 92 doanh nghiệp: HTX: 54; hộ kinh doanh cá thể: 2.185 hộ). Trong năm 2016 đã thành lập mới được 6 HTX; giải thể 5 HTX; cấp mới cho 362 hộ kinh doanh cá thể; cấp phép bổ sung nội dung kinh doanh cho 54 hộ.Nhìn chung các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động cầm chừng. Đối với HTX, trong 51 HTX trên địa bàn huyện có 8 HTX hoạt động tốt, 10 HTX duy trì hoạt động, 20 HTX hoạt động kém hiệu quả và 13 HTX ngừng hoạt động. Các hộ kinh doanh cá thể cơ bản đều hoạt động tốt.

- Một số khó khăn của doanh nghiệp hiện nay đang gặp phải đó là:

(i) Thiếu vốn sản xuất kinh doanh và quy mô vốn bình quân của các doanh nghiệp nhỏ (số doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 2 tỷ chiếm tới trên 80%).Vì vậy, việc đầu tư công nghệ và trang thiết bị hiện đại rất khó khăn, trong khi muốn cạnh tranh các doanh nghiệp nước ngoài phải không ngừng cải tiến trang thiết bị, giảm chi phí đầu vào.

(ii) Mặc dù Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng nhưng việc tiếp cận nguồn vốn này gặp nhiều trở ngại do giá trị thế chấp nhỏ, không có khả năng bảo lãnh tín dụng (nhiều doanh nghiệp khi thuê đất thì tiền đền bù gần bằng với giá mua đất nhưng lại không được thế chấp để vay vốn).

(iii) Trình độ công nghệ thấp và chất lượng lao động còn hạn chế nên việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến hiện đại vào sản xuất gặp nhiều khó khăn.

(iv) Việc tiếp cận thông tin của doanh nghiệp, HTX, tổ chức kinh tếtrên địa bàn còn nhiều hạn chế.

(v) Việc xây dựngthương hiệu và tiến hành bảo hộ đối với các thương hiệuchưa được doanh nghiệp quan tâm nên gây ra nhiều khó khăn trong việc mở rộng thị thường cung ứng tiêu thụ sản phẩm.

2. Các đóng góp tiêu biểu của doanh nghiệp trong năm 2016

a) Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là việc chấp hành chính sách thuế: Tổng số các loại hình doanh nghiệp huyện đang quản lý thuế là: 149 doanh nghiệp, trong đó số đang hoạt động là: 144 đơn vị (Công ty TNHH: 47; Công ty Cổ phần: 21; DNTN: 44; HTX và các quỹ tín dụng: 32). Trong năm 2016, số doanh nghiệp hoạt động có phát sinh thuế phải nộp là 52 đơn vị chiếm 36,1%; còn lại 92 đơn vị có hoạt động nhưng không phát sinh thuế phải nộp chiếm 63,9%.

- Số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có số thuế phát sinh từ 100 triệu trở lên  là: 19 đơn vị, chiếm 13,2%.Số doanh nghiệp có số phát sinh trung bình (từ 50 đến dưới 100 triệu) là: 6 đơn vị, chiếm 4,2%.Số còn lại là các đơn vị hoạt động không hiệu quả phát sinh thuế phải nộp ít hoặc không phát sinh thuế là 119 đơn vị chiếm 82,6%.

- Cơ cấu thuế phát sinh năm 2016: 10,58 tỷ đồng (thuế GTGT: 8,65 tỷ đồng; tài nguyên: 1,94 tỷ đồng); so với cùng kỳ năm 2015cả thuế GTGT và thuế tài nguyên bằng 86,1%, giảm 1 tỷ 706 triệu đồng.

- Theo lĩnh vực hoạt động: Về hoạt động thủy điện: Thủy điện Ngòi Hút II huyện Văn Yên được phân chia 50% thuế GTGT từ thủy điện. Trong năm 2016, đơn vị phát sinh số tiền thuế là 1,3 tỷ đồng, đã nộp ngân sách huyện 1,9 tỷ đồng.Về hoạt động khai thác khoáng sản:Khai thác quặng có 03 doanh nghiệp nhưng hiện tại chỉ còn 01 doanh nghiệp đang hoạt động. Nguyên nhân là do thực hiện Chỉ thị 02 của Chính phủ không xuất khẩu đối với sản phẩm quặng, chủ yếu là bán trong nước nên khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm; giá thànhthấp nên ảnh hưởng đến việc khai thác, hoạt động của doanh nghiệp. Có nguy cơ phá sản. Khai thác đá: Có 04 doanh nghiệp trên địa bàn nhưng chỉ có 02 doanh nghiệp đang hoạt động. Chủ yếu là phục vụ cho các đơn vị thi công đường cao tốc. Hiện nay do tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn 2 chưa thực hiện nên các đơn vị khai thác khoáng sản chưa ký kết được hợp đồng mới dẫn tới nguồn thu đối với hoạt động này giảm.Về hoạt động chế biến gỗ rừng trồng:Có 06 doanh nghiệp đang hoạt động, hoạt động thường xuyên chỉ có 02 doanh nghiệp (HTX Hương Quế, Công ty cổ phần Quế Lâm Hoàng Thắng) chủ yếu sản xuất thô, công nghệ máy móc còn lạc hậu dẫn đến giá thành bán sản phẩm thấp, sức cạnh tranh không cao.Về sản xuất, chế biến tinh dầu quế:Số doanh nghiệp sản xuất tinh dầu quế là 10 đơn vị trong đó có 02 đơn vị xuất khẩu, có 02 đơn vị không còn hoạt động. Về tình hình chung giá nguyên liệu đầu vào đối với hoạt động này cao, trong khi đầu ra chủ yếu là bán trong nước, giá thành thấp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tình hình thu nộp ngân sách nhà nước.

- Một số doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2016: (i) Công tyCổ phầnnăng lượng Sông Hồng: 5.795 triệu đồng; (ii) Công ty TNHH TM XNK Đạt Thành: 1.801 triệu đồng; (iii) Công ty TNHH Phúc Lợi Văn Yên: 1.952 triệu đồng; (iv) Công ty Cổ phần khai thác SX&XD huyện Văn Yên: 2.408 triệu đồng; (v) HTX Tổng hợp Thắng Lợi: 721 triệu đồng.

b) Tích cực tham gia, ủng hộ và tài trợ kinh phí để huyện tổ chức thành công Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2016 (tổng kinh phí các loại hình doanh nghiệp đã tài trợ cho Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2016 xấp xỉ 500 triệu đồng).

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔTRONG NĂM 2017

1. Tập trung tư vấn, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp như: thiếu vốn của doanh nghiệp; thủ tục hồ sơ về đất, cấp phép kinh doanh;đào tạo nghề cho lao động; tiếp cận thông tin;...

2. Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chính quyền với các loại hình doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Tham mưu giúp UBND huyện làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, kiểm tra nắm tình hình sức khỏe của doanh nghiệp.

4. Tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về "khởi nghiệp"; chủ động hướng dẫn các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện thành lập mới doanh nghiệp, HTX. Phấn đầu năm 2017, toàn huyện thành lập mới được 40 doanh nghiệp, HTX trở lên.

5. Tập trung tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể xây dựng thương hiệu sản phẩm.

6. Tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện.

7. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện quy hoạch các quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

8. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài huyệnphối hợp với chính quyền huyện triển khai một số dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo mô hình đối tác công - tư.

9. Tăng cường phối với với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu mời gọi đầu tư của mỗi địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời mỗi thành viên của Tổ Tư vấn tích cực, thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương để làm tốt công tác theo dõi, quản lý doanh nghiệp tại cơ sở.

Tổ Tư vấn báo cáo kết quảhoạt động của Tổnăm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các đ/c thành viên Tổ Tư vấn;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT.

    TỔ TRƯỞNG

 

 

 

        PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

          Hà Đức Anh

(đính kèm tệp tải về)