• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Quyết định v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý II năm 2021
10/08/2021 11:15:00 SA
Lượt xem: 9

Quyết định v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý II năm 2021 

Dự toán khác

 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý III năm 2021
 • Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
 • Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2021 trình HĐND huyện
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý IV năm 2020
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý III năm 2020
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý II năm 2020
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý I năm 2021
 • Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý I năm 2020
 • Quyết định v/v công bố, công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2019
 • Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 • QĐ của UBND huyện về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019
 • Quyết định về việc công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý I năm 2019