• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Quyết định v/v công bố, công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2019
06/11/2019 2:37:00 CH
Lượt xem: 308

Dự toán khác

 • Thông báo về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên Quý III năm 2023
 • Thông báo về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên Quý II năm 2023
 • Công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NS huyện Văn Yên quý I - 2023
 • Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
 • Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý III năm 2022
 • Quyết định v.v công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý I năm 2022
 • Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 đối với UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý III năm 2021
 • Quyết định v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý II năm 2021
 • Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
 • Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2021 trình HĐND huyện
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý IV năm 2020
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý III năm 2020
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý II năm 2020
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý I năm 2021
 • Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý I năm 2020
 • Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 • QĐ của UBND huyện về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019
 • Quyết định về việc công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý I năm 2019