• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý I năm 2021
20/04/2021 10:20:00 SA
Lượt xem: 27

Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý I năm 2021 

Dự toán khác

 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý III năm 2021
 • Quyết định v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý II năm 2021
 • Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
 • Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2021 trình HĐND huyện
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý IV năm 2020
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý III năm 2020
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý II năm 2020
 • Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
 • Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý I năm 2020
 • Quyết định v/v công bố, công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2019
 • Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 • QĐ của UBND huyện về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019
 • Quyết định về việc công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Yên quý I năm 2019