• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện
 • UBND huyện ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội tại các xã, thị trấn năm 2019
 • Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Công tác bảo vệ trẻ em
 • UBND huyện Văn Yên thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện Văn Yên năm học 2018-2019
 • UBND huyện Văn Yên ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu phi
 • Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Văn Yên quý I/2019
 • Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên năm học 2018-2019 Thông báo điểm thi vòng 2 và triệu tập thí sinh đối chiếu hồ sơ gốc, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển
 • Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 • Công điện khẩn về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện Văn Yên
 • Công văn của UBND huyện Văn Yên về việc triển khai thực hiện Đề án thông kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
 • Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ trồng măng tre bát độ, xây dựng nông thôn mới 2019
 • Thông báo kết quả điểm các phần thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD-ĐT huyện Văn Yên năm học 2018-2019
 • UBND huyện thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2016-2021
 • UBND huyện Văn Yên ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019
 • Báo cáo nhanh của UBND huyện Văn Yên về tình hình chung của huyện trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
 • UBND huyện Văn Yên ban hành chỉ thị phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Kỷ Hợi và Kế hoạch trồng rừng năm 2019
 • UBND huyện Văn Yên ban hành công văn về việc tham gia chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ
 • Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên năm 2018-2019 thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên năm 2018 - 2019
 • UBND huyện Văn Yên ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
 • UBND huyện Văn Yên ban hành công văn tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước và tổ chức lễ hội năm 2019.
 • 101-120 of 275<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >