• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ năm 2017 đến năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Yên
Ngày xuất bản: 02/08/2017 3:38:00 CH

 Kế hoạch số  118 /KH-UBND về triển khai thực hiện quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ năm 2017 đến năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Yên (tải về)