• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Các kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2016
Ngày xuất bản: 05/05/2017 7:39:00 SA

 

STT

 

Tên kế hoạch

Nội dung

1

KH Triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn huyện Văn Yên

 

Tải về

2

KH Triển khai thi hành Luật Trưng cầu ý dân trên địa bàn huyện Văn Yên

 

Tải về

3

KH Triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn huyện Văn Yên

 

Tải về

4

KH Triển khai thi hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Tải về

5

KH Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện Văn Yên

 

Tải về

6

KH Triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn huyện Văn Yên

 

Tải về

7

KH Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn huyện Văn Yên

 

Tải về

8

KH Triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 trên địa bàn huyện Văn Yên

 

Tải về

9

KH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

 

Tải về

10

KH Tổ chức đợt cao điểm phổ biến Luật Bầu cử  đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

 

Tải về

11

KH Phổ biến các văn bản pháp luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

 

Tải về

12

KH Triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự trên địa bàn huyện Văn Yên

 

Tải về