• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A.

Điện thoại: 02163834181.

Fax: 02163835454.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, tổng hợp cho UBND huyện về hoạt động của UBND huyện; tham mưu, giúp UBND huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin dịch vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND huyện.

Chánh văn phòng : Nguyễn Thị Hải  Yến

Điện thoại: 0982702127.

                                                                                                TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Nguyễn Thị Hải Yến

Chánh VP

 

 

2

Phạm Trung Kiên

Phó Chánh VP

 

 

3

Nguyễn Thúc Mạnh

Phó Chánh VP

 

 

4

Lê Quang Đạo

Phó Chánh VP