• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

     CƠ QUAN THANH TRA - KIỂM TRA

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 02163 834 484

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nạim tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra : Hoàng Thị Hà

Điện thoại: 0986779155

                                                                                                TỔ CHỨC BỘ MÁY

 


 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Hoàng Thị Hà

Thủ trưởng

 

 

2

Đoàn Minh Hùng

Phó thủ trưởng

 

 

3

Vũ Xuân Tuyên

Phó thủ trưởng