• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 02163 834 137

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản, kế hoạch đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Trưởng phòng : Nguyễn Bích Thảo

Điện thoại: 02163 834 893