• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 02163 834 396

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức Phi Chính Phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

Trưởng phòng : Nguyễn Trọng Thủy

Điện thoại: 0948070077

                                                                                            TỔ CHỨC BỘ MÁY

 


 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Nguyễn Trọng Thủy

Thủ trưởng

 

 

2

Triệu Tòn Triệu

Phó thủ trưởng

 

 

3

Nguyễn Văn Thơi

Phó thủ trưởng

 

 

4

Nguyễn Công Đức

Phó thủ trưởng

 

 

5

Lê Hoàn

Phó thủ trưởng