• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 

THÔNG TIN CHUNG

 

Địa chỉ

Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại

02163 834 106

Fax

02163 834 471

Đồng chí: Luyện Hữu Chung

Bí thư Huyện ủy

Số điện thoại

0913348789

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VĂN YÊN KHÓA XV (2015-2020) 

1

 

Luyện Hữu Chung

Bí thư Huyện uỷ

2

 

Vũ Quang Hải

Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện 

3

 

Hà Đức Anh

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy

4

 

Vũ Minh Huê

Uỷ viên BTV

5

 

Nguyễn Trọng Thủy

Uỷ viên BTV

6

 

Bàn Hữu Quyên

Uỷ viên BTV

7

 

Hoàng Viễn

Uỷ viên BTV

8

 

Hoàng Thị Hà 

Uỷ viên BTV

9

 

Nguyễn Minh Tân

Uỷ viên BTV

10

 

Đoàn Trường Sinh

Uỷ viên BTV

11

 

Trần Hiệp Sỹ 

Uỷ viên BTV

12

 

 Nguyễn Đình Hải 

Uỷ viên BTV

13

 

 Hoàng Văn Đường 

Uỷ viên BTV 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

1

 

Luyện Hữu Chung

Bí thư Huyện uỷ

2

 

Hà Đức Anh

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy 

3

 

Vũ Quang Hải

Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện

4

 

Nguyễn Trọng Thủy

Uỷ viên BTV

5

 

Bàn Hữu Quyên

Uỷ viên BTV

6

 

Đoàn Trường Sinh

Uỷ viên BTV

7

 

Hoàng Viễn

Uỷ viên BTV

8

 

Vũ Minh Huê

Uỷ viên BTV

9

 

Nguyễn Minh Tân

Uỷ viên BTV

10

 

Hoàng Văn Đường

Uỷ viên BTV

11

 

Hoàng Thị Hà 

Uỷ viên BTV

12

 

Trần Hiệp Sỹ

Uỷ viên BTV

13

 

Nguyễn Đình Hải 

Uỷ viên BTV

14

 

Doãn Văn Thủy 

Uỷ viên BCH

15

 

Lê Văn Trường 

Uỷ viên BCH

16

 

Đoàn Minh Hùng

Uỷ viên BCH

17

 

Hoàng Phương Thảo 

Uỷ viên BCH

18

 

Phạm Văn Tiến 

Uỷ viên BCH

19

 

Phạm Thị Minh Hằng 

Uỷ viên BCH

20

 

Nguyễn Thị Hải Yến

Uỷ viên BCH

21

 

Lê Minh Đức 

Uỷ viên BCH

22

 

Lê Tiến Dũng 

Uỷ viên BCH

23

 

Nguyễn Thị Hà 

Uỷ viên BCH

24

 

Khổng Giang Lam 

Uỷ viên BCH

25

 

Hoàng Kim Ninh 

Uỷ viên BCH

26

 

Phạm Xuân Sơn 

Uỷ viên BCH

27

 

Nguyễn Bích Thảo 

Uỷ viên BCH

28

 

Nguyễn Anh Tiến 

Uỷ viên BCH

29

 

Trần Đình Trọng

Uỷ viên BCH

30

 

Lê Như Ký

Uỷ viên BCH

31

 

Lý Quốc Tuấn 

Uỷ viên BCH

32

 

Phương Quốc Khải 

Uỷ viên BCH

33

 

Trần Ngọc Liêm 

Uỷ viên BCH

34

 

Mai Quốc Ngữ 

Uỷ viên BCH

35

 

Cao Văn Chi 

Uỷ viên BCH

36

 

Đặng Văn Lả 

Uỷ viên BCH

37

 

Lưu Trung Kiên

Ủy viên BCH

38

 

Triệu Tòn Triệu 

Uỷ viên BCH