• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Thị trấn Mậu A - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên

Điện thoại

 

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Nguyễn Thị Thúy Hiền

Giám đốc

 

 

2

Phạm Trung Kiên

Phó Giám đốc

 

 

3

Lê Thị Hằng

Phó Giám đốc