• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Thị trấn Mậu A - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên

Điện thoại

0216 3836 388

Email

 

 

  TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Đoàn Văn Hoạt

Giám đốc

 

 

2

Dương Văn Nghị

Phó giám đốc

 

 

3

Nguyễn Hùng Thịnh

Phó giám đốc