• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Thị trấn Mậu A - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên

Điện thoại

0216 3834 130

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Hoàng Kim Ninh

Giám đốc

 

 

2

Vũ Mạnh Cường

Phó giám đốc

   

3

Phạm Quang Nhật

Phó giám đốc

 

 

4

Nguyễn Mạnh Cường

Phó giám đốc