• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ YÊN THÁI 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên

Điện thoại

02163 217 339

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Hoàng Ngọc Niên

 Bí thư

 

 

2

Đoàn Mạnh Ninh

 Chủ tịch

 

 

3

Nguyễn Hồng Thái

 Phó chủ tịch

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Đoàn Mạnh Ninh

Chủ tịch

0961196589

dmninh30@gmail.com

2

Nguyễn Tiến Thân

Phó chủ tịch

0385560126

tienthan1963@gmail.com