• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

  XÃ YÊN HƯNG

 


THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Yên Hưng, Huyện Văn Yên

Điện thoại

02163 835 282

Email

 


TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trần Công Lập

 Bí Thư

 

 

2

Ngô Quyết Chiến

 Chủ tịch

 

 

3

Hoàng Bá Nụ

 Phó chủ tịch

 

 


DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Ngô Quyết Chiến

Chủ tịch

0385560213

ubndxayenhung@gmail.com

2

Hoàng Bá Nụ

Phó chủ tịch

0372398856