• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

  XÃ PHONG DỤ THƯỢNG

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 831 442

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thượng Phi

 Bí thư

 

 

2

Lò Văn Mạnh

 Chủ tịch

 

 

3

Lò Thị Lân

 Phó chủ tịch

 

 

4

Ngô Văn Long

 Phó chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Lò Văn Mạnh

Chủ tịch

0985859816

lamanhcadt@gmail.com