• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ MỎ VÀNG

  


THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Mỏ Vàng, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 217 431

Email

 


TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đặng Nho Hưng

 Bí thư

 

 

2

Hoàng Ngọc Nhưỡng

 Chủ tịch

 

 

3

Lý Văn Minh

 Phó chủ tịch

 

 

 4

Trần Tuấn Anh

 Phó chủ tich

 

 


DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Hoàng Ngọc Nhưỡng

Chủ tịch

0344591963

 

2

Trần Tuấn Anh

Phó chủ tịch

0961132668

trananh711980@gmail.com