• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ HOÀNG THẮNG

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163  835 114

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Phí Hùng Sơn

 Bí thư

 

 

2

Hoàng Ngọc Phúc

 Chủ tịch

 

 

3

Trần Long Giang

 Phó chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Hoàng Ngọc Phúc

Chủ tịch

0973515580

ngocphuc73@gmail.com

2

Trần Long Giang

Phó chủ tịch

0968774222

giangbiology66@gmail.com