• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

XÃ ĐÔNG CUÔNG

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Đông Cuông, Huyện Văn Yên

Điện thoại

 02163 831 035

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Anh Tiến

 Bí thư

 

 

2

Cao Mạnh Khởi

 Chủ tịch

 

 

3

Nguyễn Thành Nam

 Phó chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Cao Mạnh Khởi

Chủ tịch

0915190734

 

2

Nguyễn Thành Nam

Phó chủ tịch

0974019555

nguyenthanhnamvy@gmail.com