• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 

XÃ CHÂU QUẾ HẠ

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Châu Quế Hạ

Điện thoại

02163 833 582

Email

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Hoàng Kim Ninh

Bí Thư

 

 

2

Nguyễn Hữu Thủy

Chủ tịch

 

 

3

Nguyễn Đức Quảng

Phó Chủ tịch

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO  BÁO CHÍ

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Hữu Thủy

Chủ tịch

0984563503

nguyenhuuthuyqueha@gmail.com

2

Nguyễn Đức Lợi

Phó chủ tịch

0388751480

ducloipct@gmail.com