• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại

 02163 834 180

Fax

 02163 835 454

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Huy Tuấn

Chủ tịch HĐND huyện

0983 328666, 0912 008908

2

Trần Hiệp Sỹ

Phó chủ tịch HĐND huyện

02163 834180

3

Vũ Minh Huê

 Phó chủ tịch HĐND huyện

02163 834187