• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Ngày xuất bản: 20/02/2020 4:20:00 CH
Lượt xem: 278

Trong thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Văn Yên đã được triển khai thực hiện thường xuyên, khá toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Ngòi A tham gia lao động người thứ bảy cùng dân

Hàng trăm mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được xây dựng, phát triển, nhân rộng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng -an ninh, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Điển hình như các mô hình “Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn”, “Thắp sáng đường quê”. “Xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự”; phong trào “Ngày thứ 7 cùng dân”, mô hình “Tuyến đường tự quản. Trong năm 2019, các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã huy động sức người, sức của trong nhân dân xây dựng và phát triển hệ thống giao thông nông thôn đến từng thôn, xóm; tổng kinh phí nhân dân đã đóng góp là 225,4 tỷ đồng, hiến được 29.087 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Nhờ đó năm 2019 toàn huyện bê tông hóa được 86,8 km đường giao thông nông thôn, đạt 157,8% kế hoạch, thi công được 20 km đường giao thông đặc thù.

           Thực hiện phong trào “Huyện Văn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và cơ sở đã tích cực, chủ động làm tốt công tác truyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình hưởng ứng thực hiện và phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên Văn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “giữ vững an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  Đến nay toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn NTM, tăng 2,75 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ huyện./.

               Tin, ảnh: Hồng Vân