• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên quan tâm công tác bảo vệ, quản lý tài nguyên khoáng sản chưa khai thác
Ngày xuất bản: 13/11/2020 8:44:00 CH
Lượt xem: 80


Xác định khoáng sản tại các khu vực dự trữ phải được quản lý, tiết kiệm, dự trữ cho lâu dài; trong thời gian qua, huyện Văn Yên đã quan tâm công tác bảo vệ, quản lý tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, từ đó góp phần ngăn chặn, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.


Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Văn Yên kiểm tra tại xã An Bình

Văn Yên có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như: than đá, cát, sỏi, đá vôi, cao lanh, sắt, vàng, Graphit, Felspat... Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động tài nguyên khoáng sản theo Luật Khoáng sản nói chung và phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã được UBND tỉnh Yên Bái chấp thuận. Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã xây dựng kế hoạch số 103, ngày 29/7/2015 về Kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Văn Yên.

Theo đó, UBND huyện Văn Yên đã phối hợp chặt chẽ với sở Tài nguyên và Môi trường trong tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý quy hoạch, phối hợp trong công tác tham mưu, cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện đảm bảo đúng trình tự, quy hoạch, kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Qua đó, ý thức về bảo vệ tài nguyên khoáng sản được nâng cao, nhân dân đã có sự tham gia vào công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm để được ngăn chặn, xử lý, hạn chế những ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cùng với đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của mỗi năm, UBND huyện Văn Yên đều thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn để kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi, vi phạm trong việc khai thác, quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Ngoài ra UBND huyện, hàng năm đã ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện. Chỉ tính riêng 10 tháng  năm 2020, huyện đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo gồm: Công văn số 439, ngày 31/3/2020 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện; Công văn 929, ngày 07/7/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đối với đất san lấp trên địa bàn huyện và Công văn 1039, ngày 28/7/2020 về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động san gạt, cải tạo mặt bằng và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Văn Yên.

Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có 12 giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên diện tích 98,38 ha còn hiệu lực trên tổng số 48 khu vực mỏ được cấp giấy phép khai thác. Hầu hết các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn đã có ý thức hơn trong việc chấp hành Luật khoáng sản, trong quá trình khai thác khoáng sản đã tận thu tối đa nguồn tài nguyên khoáng sản, tránh thất thoát, lãng phí; có ý thức trong việc đóng góp, hỗ trợ địa phương một phần chi phí đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng đường xá, cầu cống phục vụ các công trình phúc lợi cho địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương.

Trong thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục quán triệt nghiêm túc Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai và các văn bản của Nhà nước về công tác quản lý khai thác khoáng sản đến các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật bảo vệ khoáng sản đến đông đảo nhân dân trên địa bàn, để người dân nắm rõ được những lợi ích mà nguồn tài nguyên khoáng sản đem lại, từ đó nhân dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ nguồn lợi khoáng sản nơi sinh sống. Chủ động thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước đối với nguồn khoáng sản và các nguồn lợi khác trên địa bàn huyện theo chức năng, thẩm quyền nhằm quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên. Đặc biệt là công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản.

Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng quy hoạch, xây dựng các bến bãi tập kết vật liệu trên địa bàn, đảm bảo yêu cầu về quản lý đường sông, đường bộ; tiến hành cắm mốc phân định ranh giới vùng được khai thác, cấm khai thác và giao trách nhiệm cho các địa phương trực tiếp quản lý. Triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Nhà nước quy định về việc cấm khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Văn Yên./.

Bài, ảnh: Mỹ Vân