• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT trong năm học 2019 - 2020
Ngày xuất bản: 09/10/2019 9:02:00 CH
Lượt xem: 3100

Trong năm học 2019 - 2020, huyện Văn Yên phấn đấu có 100% số học sinh, sinh viên tham gia BHYT; 100% nhà trường đủ điều kiện trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

Kiểm tra sức khỏe cho học sinh

Để đạt được mục tiêu trên, BHXH huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất công tác BHYT học sinh trên địa bàn huyện; hướng dẫn các trường học tổ chức thu BHYT học sinh theo quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các trường thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh; xác định trách nhiệm của nhà trường trong phối hợp thực hiện pháp luật về BHYT, quyền lợi về khám chữa bệnh và công tác chăm sóc sức khỏe học đường. Đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về BHYT nói chung, BHYT học sinh nói riêng như: tuyên truyền qua Đài truyền thanh, hội nghị, các bản tin, panô, băng rôn, khẩu hiệu, bảng thông báo của nhà trường, phát tờ rơi đến tận tay phụ huynh và học sinh, trực tiếp cử cán bộ đến các trường học để tuyên truyên thông qua các hoạt động thường niên của các nhà trường. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính về BHYT thông qua giao dịch điện tử với các cơ sở giáo dục; chủ động trong phương thức thu BHYT; thực hiện in, cấp phát hành thẻ BHYT kịp thời, đầy đủ, đối với học sinh tham gia BHYT; thực hiện đầy đủ quyền lợi và các chế độ đối với học sinh tham gia BHYT theo quy định. Thực hiện việc thanh toán thù lao BHYT học sinh, xét duyệt và trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện và đúng theo quy định.

Tổ chức hướng dẫn các nhà trường thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; đảm bảo y tế trường học phải đáp ứng việc sơ cứu, cấp cứu và xử lý ban đầu các bệnh thông thường tại trường trước khi phối hợp với gia đình để chuyển lên tuyến trên. 

Phối hợp với các cơ quan, phòng ban liên quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý thức vươn lên trong học tập để đảm bảo 100% học sinh có thẻ BHYT./. 

Tin, ảnh: Khánh Chi