• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Tổ đại biểu số 8 HĐND huyện Văn Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri với cử tri và nhân dân 3 xã Đại Sơn, Mỏ Vàng, Nà Hẩu
Ngày xuất bản: 14/11/2019 10:59:00 SA
Lượt xem: 3078

            Ngày 13/11/2019, tổ Đại biểu số 8 HĐND huyện Văn Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có buổi tiếp xúc cử tri với cử tri và nhân dân 3 xã Đại Sơn, Mỏ Vàng, Nà Hẩu trước kỳ họp thứ X -  HĐND huyện khóa XVII. Tổ đại biểu số 8 HĐND huyện Văn Yên gồm có ông Trần Hiệp Sỹ - Ủy viên BTV huyện ủy - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, ông Doãn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Phạm Xuân Sơn - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên - Tổ trưởng tổ đại biểu số 8 và các ông bà trong tổ.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri và nhân dân các xã đã được nghe đại diện Tổ đại biểu số 8 HĐND huyện Văn Yên thông báo về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ X - HĐND huyện khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2019 của huyện Văn Yên. Theo đó, kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa XVII dự kiến tổ chức trong thời gian 1,5 ngày, khoảng từ ngày 15/12 - 20/12/2019. Nội dung chính của kỳ họp là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; Quyết định dự toán thu, chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Thực hiện một số nội dung khác theo qui định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ của huyện.

Kỳ họp cũng dự kiến thông qua 22 báo cáo, 3 tờ trình của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện, MTTQ huyện và các ngành trình. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ dự kiến thông qua 4 nghị quyết đó là Nghị quyết về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020; Nghị quyết dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương huyện Văn Yên năm 2020; Nghị quyết giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2020- nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 10 tháng đầu năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là đã gieo trồng được gần 6.000 ha lúa, 6.000 ha ngô, gần 5.000 ha sắn, 2.958 ha rừng, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 56.000 tấn; Chú trong bảo vệ đàn vật nuôi, đặc biệt là phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên đàn lợn, đã tiến hành tiêu hủy gần 11.000 con lợn mắc bệnh với trọng lượng trên 461.000 kg, đồng thời tiến hành hỗ trợ gần 10 tỷ đồng cho các hộ gia đình có lợn bị tiêu hủy, hiện nay tổng đàn gia súc chính trên 98.700 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 6.800 tấn; toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 798 tỷ đồng,  giá trị hàng hóa xuất khẩu trực tiếp đạt 2,41triệu USD; Đặc biệt, Văn Yên đã triển khai thực hiện tốt các đề án, chính sách hỗ trợ theo chương trình tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh với phát triển 20 cơ sở chăn nuôi trâu bò, lợn thịt, lợn nái, gia cầm; phát triển chăn nuôi thủy sản, trồng dâu nuôi tằm, trồng măng tre Bát độ, các sản phẩm đặc sản hữu cơ….

Cử tri 3 xã Đại Sơn, Mỏ Vàng, Nà Hẩu đã nhất trí với nội dung, chương trình cũng như thời gian tổ chức kỳ họp thứ X - HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và vui mừng trước những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trong 10 tháng đầu năm 2019 của huyện nhà. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã kiến nghị: Nhà nước sớm đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, cầu treo qua suối, hệ thống bờ kè, kênh mương phục vụ sản xuất; Đầu tư cây, con giống giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế; Làm đường điện thắp sáng cho bà con nhân dân đảm bảo được an toàn; Vấn đề xây dựng nhà văn hóa sau khi thực hiện sát nhập thôn bản; có biện pháp ngăn chặn tệ nạn đánh bạc ở địa phương.

            Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Doãn Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Yên - đại biểu Tổ số 8HĐND huyện đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời tiếp thu, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền để gửi tới kỳ họp HĐND huyện sắp tới./.

              Tin, ảnh: Thu Nhài