• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Huyện Văn Yên quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15
Ngày xuất bản: 28/11/2019 3:00:00 CH
Lượt xem: 1980

Tại Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra chương trình hành động thực hiện nghị quyết với mục tiêu "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, phát triển kinh tế làm nền tảng, đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường củng cố, xây dựng quốc phòng giữ vững trật tự an toàn xã hội xây dựng huyện Văn Yên phát triển bền vững ". Với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cho đến thời điểm này các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đã cơ bản hoàn thành.

 

Đ/c Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện ủy Văn Yên trao đổi với thành viên HTX sản xuất dược liệu Viễn Sơn
 
 

            Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Văn Yên đã tổ chức quán triệt tới các cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, coi đây là đợt học tập sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các chi đảng bộ cơ sở. Qua việc triển khai đưa đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhận thức của các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện được nâng lên, từ đó đã thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ. Song song với đó huyện Văn Yên còn trú trọng đến công tác xây dựng Đảng, hàng năm phấn đấu hoàn thành kết nạp được trên 300 đảng viên mới, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục kiện toàn sắp xếp mô hình tổ chức Đảng phù hợp với từng loại hình cơ sở, bảo đảm tính đồng bộ hợp lý, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Đồng chí Hà Đức Anh - Phó bí thư thường trực huyện ủy Văn Yên cho biết: “Đảng bộ huyện đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, quản lý, sử dụng và bố trí đúng cán bộ. Kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc uy tín giảm sút. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín ở cấp cơ sở, đổi mới công tác cán bộ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển. Đối với các cấp, các ngành, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ, nhờ việc vận dụng linh hoạt, bám sát vào nội dung nghị quyết đạt hội đề ra tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị từ đó đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng, đặc biệt trong công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị xây dựng chính quyền vững mạnh”.

        Thực hiện phương châm đột phá trong phát triển kinh tế làm nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng huyện vững mạnh toàn diện trong nhiệm kỳ Đảng bộ huyện Văn Yên đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 2.060 tỷ đồng, đồng thời định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông, lâm sản, xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng thương hiệu sản phẩm. Phát triển chăn nuôi đàn gia súc gia cầm theo hương hàng hóa, tận dụng và sử dụng tốt diện tích mặt nước để phát triển nghề thủy sản, hàng năm huyện có chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn, đẩy mạnh trồng và phát triển trồng rừng kinh tế, đặc biệt là cây quế là chủ lực tại địa phương, bảo vệ và quản lý tốt diện tích rừng hiện có, duy trì diện che phủ rừng đạt 65%. Xác định phát triển sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp là chủ lực quyết định đến đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế địa phương, huyện đã định hướng phát triển theo hướng phát triển mạnh công nghiệp chế biến sâu những sản phẩm có thế mạnh về nguồn nguyên liệu. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn, tích cực vận động để thu hút nguồn lực đầu tư của nhà nước, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp. Tăng cường công tác khuyến công để khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống có sử dụng nhiều lao động địa phương, nhờ việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp cho đến thời điểm này huyện Văn Yên đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra và cán đích sớm nhất.

Thực hiện Đề án Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, huyện Văn Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng chung tay góp sức với các tầng lớp nhân dân, đầu tư kinh phí đóng góp công sức lao động, hiến đất và công trình xây dựng để mở rộng hàng chục tuyến đường giao thông nông thôn liên thôn, liên xã, xây dựng nâng cấp các nhà văn hóa, trạm y tế, trường học khang trang sạch đẹp. Đến hết năm 2019 dự kiến toàn huyện sẽ có 11 xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới. Cùng với đó huyện Văn Yên còn quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó đào tạo theo địa chỉ phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm đảm bảo lao động qua đào tạo tìm được việc làm có thu nhập ổn định. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm nghèo theo chuẩn của từng thời kỳ đảm bảo kết quả giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo có vốn phát triển kinh tế, tạo thu nhập. Riêng năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện giảm còn 10,63%.

            Với các giải pháp thực hiện trong nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, cho đến thời điểm này huyện Văn Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu so với nghị quyết Đại hội, điển hình như chỉ tiêu phát triển công nghiệp, chỉ tiêu trồng rừng, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách, tổng sản lượng lương thực có hạt. Các chỉ tiêu về văn hóa xã hội như xây dựng trạm y tế và trường chuẩn Quốc gia, đào tạo nghề gắn với giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

            Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng thực hiện đợt thi đua nước rút, Đảng bộ huyện Văn Yên đang tập trung cao độ, phấn đấu đến hết năm 2019 sẽ cơ bản cán đích các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội XV đảng bộ huyện đã đề ra, cụ thể là có 10 chỉ tiêu vượt nghị quyết, 6 chỉ tiêu đạt nghị quyết và 3 chỉ tiêu cơ bản đạt so với nghị quyết đại hội. Đây cũng là những hoạt động thiết thực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./. 

             Bài, ảnh: Thu Nhài