• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Đảng bộ xã Đông An tích cực chuẩn bị Đại hội các chi bộ
Ngày xuất bản: 02/12/2019 2:09:00 CH
Lượt xem: 1233

            Đảng bộ xã Đông An có 11 chi bộ trực thuộc, thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Thời gian này, Đảng bộ xã Đông An đang lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ở cấp mình.

Đại hội chi bộ thôn Toàn An, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Căn cứ vào Kế hoạch 185 và Hướng dẫn số 74 của BTV huyện ủy Văn Yên đã ban hành về công tác chuẩn bị đại hội các cấp, hướng dẫn các cấp ủy đảng chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thời gian này, Đảng bộ xã Đông An đang lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ở cấp mình.

            Đảng ủy xã Đông An đã lựa chọn 2 chi bộ để tổ chức Đại hội điểm đó là Chi bộ thôn Toàn An sẽ tổ chức đại hội vào ngày 22/11 và Chi bộ trường tiểu học và THCS Đông An sẽ tổ chức đại hội vào ngày 24/11. Hiện các chi bộ này đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Các đồng chí trong cấp ủy đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, lãnh chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của 2 chi bộ này, đảm bảo việc xây dựng văn kiện và đề án nhân sự được thực hiện đúng yêu cầu.

Các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã Đông An nói chung và 2 chi bộ thôn Toàn An và chi bộ trường TH và THCS Đông An nói riêng đã xây dựng hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020, trong báo cáo thể hiện khá đầy đủ, rõ ràng, toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng thời xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó hệ thống văn kiện phục vụ đại hội như Dự thảo báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ; Dự thảo nghị quyết đại hội chi bộ; Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết…cũng đã cơ bản hoàn tất. Đặc biệt, công tác nhân sự ở 2 chi bộ tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ xã Đông An đã được xây dựng trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, công tâm, khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể chi uỷ và cán bộ, đảng viên; Chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ khoá mới được quy hoạch bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý theo quy định của Điều lệ Đảng và sát với tình hình thực tiễn của chi bộ, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; có năng lực, uy tín và kinh nghiệm, đảm bảo lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội cấp mình và nghị quyết đại hội cấp trên. Đến nay, công tác chuẩn bị của 2 chi bộ Toàn An và chi bộ trường TH và THCS Đông An đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng bước vào tổ chức Đại hội.

Cùng với việc chỉ đạo tổ chức đại hội 2 chi bộ điểm, thời gian này, đảng bộ xã Đông An đang tích cực chỉ đạo các chi bộ còn lại chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội như xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Riêng công tác nhân sự ban chấp hành chi bộ, Đảng bộ Đông An đã chỉ đạo cấp ủy chi bộ trong công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải được thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89, Quy định số 90 của Bộ Chính trị khóa XII. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao. Đến nay, tất cả các chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã Đông An đã và đang chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đại hội đúng kế hoạch của BTV Đảng bộ xã đề ra./. 

Bài, ảnh: Thu Nhài