• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Yên tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng
Ngày xuất bản: 17/02/2020 2:52:00 CH
Lượt xem: 273

Trên tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thời gian này, các chi Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Yên đang tích cực chuẩn bị tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng quy trình, quy định. Theo kế hoạch 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức xong trong tháng 3/2020.

 

 

Chi bộ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Yên rà soát công tác nhân sự

            Đảng bộ huyện Văn Yên có 50 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện. Quán triệt chỉ đạo của BTV tỉnh ủy, BTV huyện ủy Văn Yên đã ban hành Kế hoạch 185, Hướng dẫn số 75 về công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự của cấp ủy, đồng thời đã ban hành công văn chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy đảng chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đại hội chi, đảng bộ trực thuộc. Theo đó, huyện Văn Yên đã lựa Chi bộ Ngân hành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và Đảng bộ xã Lâm Giang tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại trà.

Đến thời điểm này, 32 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chưc thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tại các đại hội, Đoàn Chủ tịch đều dành thời gian thích hợp để đại hội thảo luận vào dự thảo các báo cáo của cấp ủy các cấp và của cấp mình; không khí thảo luận sôi nổi. Công tác bầu cử ở đại hội được thực hiện đảm bảo đúng quy định đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu đã đề ra, bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý theo quy định của Điều lệ Đảng và sát với tình hình thực tiễn của chi bộ. Thành công của các đại hội cấp chi bộ chính là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất trong quá trình tổ chức Đại hội và là cơ sở để các Đảng bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian này, Đảng bộ huyện Văn Yên đang tập trung lãnh, chỉ đạo các chi Đảng bộ trực thuộc tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 như xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Đảng bộ huyện Văn Yên cho biết: “Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức; kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; Ban Chấp hành khóa mới phảo tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có đức, có tài, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm”.

Để đại hội chi Đảng bộ thành công và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành một cách nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới đã được Ban Thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng Điều Lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ, gắn với  tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89, Quy định số 90 của Bộ Chính trị khóa XII. Đến nay công tác nhân sự Ban thường vụ, ban chấp hành chi đảng bộ, và các chức danh bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, công tâm, khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể chi uỷ và cán bộ, đảng viên.

Các chi, đảng  bộ trong huyện đã cơ bản hoàn tất việc xây dựng hệ thống văn kiện phục vụ Đại hội. Tiến hành xin ý kiến đóng góp vào dự thảo báo các chính trị trình tại đại hội đảm bảo đầy đủ các bước. Dự thảo báo cáo chính trị của các chi, đảng bộ trực thuộc đã tập trung đánh giá việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2025 -2025; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của chi, đảng bộ; Dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ… Đồng chí Phạm Thanh Phương - Phó giám đốc - Phó ban văn kiện Chi bộ ngân hành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Yên cho biết: “Công tác chuẩn bị các văn kiện phục vụ đại hội đã được thực hiện theo đúng các bước. Đến nay, cấp ủy chi bộ đã xây dựng xong các văn kiện đại hội như Dự thảo báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ; Dự thảo nghị quyết đại hội chi bộ… Trong đó, báo cáo nhiệm kỳ nêu bật những kết quả, khó khăn, vướng mắc của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 sát với nhiệm vụ của đơn vị”.

Trên tinh thần chỉ đạo của chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện đã và đang chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đại hội đúng kế hoạch của BTV các địa phương đề ra. Các tầng lớp nhân dân cũng như cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đều tin tưởng rằng các chi, đảng bộ sẽ đạt kết quả tốt nhất trong việc tổ chức các đại hội cũng như kỳ vọng sau đại hội sẽ ban hành được các nghị quyết sát thực, đi vào cuộc sống, tiếp tục đem lại lợi ích cho người dân./. 

Bài, ảnh: Thu Nhài