• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3 (mở rộng)
Ngày xuất bản: 13/11/2020 8:17:00 CH
Lượt xem: 79


Ngày 11/11/2020, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3 (mở rộng) để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, để ra phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm; Thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện các nghị quyết số 04, 05, 06, 11, 12 giai đoạn 2016 - 2020; Xin ý vào dự thảo các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.


Toàn cảnh hội nghị BCH lần 3 (mở rộng)

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái – Bí thư huyện ủy Văn Yên, đồng chí Vũ Minh Huê – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hà Đức Anh – Phó bí thư huyện ủy - chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện.

Trong 10 tháng năm 2020, mặc dù chịu nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, song, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, chủ động, có nhiều giải pháp năng động, sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với mục tiêu kép "vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới". Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bám sát chương trình công tác và chỉ đạo của Tỉnh ủy, đặc biệt đã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị được giao theo Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy và đồng thời ban hành  Chương trình hành động số 04 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực; công tác cán bộ được kiện toàn kịp thời sau đại hội, đảm bảo hoạt động của bộ máy thường xuyên, thông suốt. Đến nay, trên tất cả các lĩnh vực đều đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực; các hoạt động thương mại, dịch vụ đang từng bước phục hồi; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đã ra mắt 1 xã nông thôn mới và hoàn thành việc thẩm định cấp tỉnh đối với 2 xã xây dựng nông thôn mới là Mậu Đông, Quang Minh; Thu ngân sách Nhà nước đến ngày 31/10 đạt 130,8 tỷ đồng; diện tích rừng trồng đạt 100,7% kế hoạch. Toàn huyện đã hỗ trợ làm nhà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở được 166 nhà, vượt kế hoạch 09 nhà; công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin có nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là đã tổ chức thành công Ngày hội văn hóa dân tộc Dao, Lễ khánh thành Đền Đông Cuông, Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn và Lễ hội cơm mới...đã tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia; Các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được triển khai kịp thời, hiệu quả, số hộ nghèo giảm so với năm 2019 là 2.063 hộ, đạt tỷ lệ 5,87%. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Báo cáo tổng kết thực hiện 5 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV về khai thác các điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh để xây dựng, phát triển, khai thác các dịch vụ du lịch trên địa bàn; Phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển đường giao thông nông thôn; Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở đã nêu rõ: Sau 4 năm triển khai thực hiện các nghị quyết, các chỉ tiêu cơ bản đảm bảo lộ trình theo mục tiêu nghị quyết đề ra như đã xây dựng được 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, triển khai xây dựng được 6 chuỗi giá trị và 11 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, hữu cơ của huyện. Toàn huyện đã thực hiện kiên cố hóa được 259,6 km đường giao thông nông thôn, 75,7 km đường giao thông đặc thù ...

Bên cạnh đó, hội nghị đã thông qua tờ trình của Ban thường vụ huyện ủy về việc xin ý kiến vào dự thảo các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa XVI.


Hội nghị biểu quyết thông qua 7 nghị quyết và 1 kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI

Tại hội nghị này, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá những vấn đề khó khăn, vướng mắc và những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2020, trọng tâm là đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cụ thể là Đề án phát triển thủy sản, Đề án trồng dâu nuôi tằm, Đề án phát triển cây ăn quả có múi, Chương trình OCOP, tổng đàn gia súc; Tập trung bàn những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Giải pháp để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp để tháo gỡ trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, các dự án phát triển quỹ đất; Việc phòng ngừa, giảm thiểu tội phạm hình sự, quản lý trật tự an toàn giao thông….Công tác phát triển Đảng viên… 

Đặc biệt, các đại biểu đã cho ý kiến và thống nhất thông qua 7 nghị quyết và 1 kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa XVI về Xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sản xuất hàng hóa, hiệu quả, bền vững; Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ du lịch; Phát triển đường giao thông nông thôn; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp; Phát triển đô thị; Củng cố tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; Kết luận của huyện ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, là bước đầu trong việc cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, để từ đó huy động được sự vào cuộc cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra ngay từ đầu của nhiệm kỳ.


Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện ủy Văn Yên phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái – Bí thư huyện ủy Văn Yên đánh giá cao những kết quả mà huyện Văn Yên cũng như các địa phương đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong 10 tháng năm 202. Đồng chí bí thư huyện ủy cũng đánh giá tốt việc các đại biểu đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nghiên cứu các nội dung trong chương trình hội nghị với tinh thần nghiêm túc, phát biểu nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, nêu ra được những kinh nghiệm, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ để hội nghị cùng thảo luận. Đồng thời đồng chí Luyện Hữu Chung -  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái – Bí thư huyện ủy Văn Yên đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tập trung trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong những tháng tiếp theo trên tất cả các lĩnh vực đó là Các cấp ủy, chính quyền, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được giao trong Kế hoạch số 210 của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó cần quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo đối với các chỉ tiêu khó thực hiện, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách; Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời nhân rộng những mô hình sản xuất mới, hiệu quả. Tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng và củng cố hệ thống cơ sở vật chất các trường trên địa bàn huyện, đặc biệt là hệ thống các trường phổ thông dân tộc bán trú; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với xây dựng môi trường sống và gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về văn hóa. Quan tâm nâng cao chất lượng dân số và công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của công chức, viên chức; phát huy rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý xã hội…; Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp, phát sinh tình hình phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, nhân dân. Hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021;Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tổ chức kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tập thể, cá nhân đảm bảo thực chất, hiệu quả theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác tạo nguồn để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai các bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt, MTTQ huyện phải phối hợp tốt với các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc đảm bảo thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân.”

Tin, ảnh: Thu Nhài