• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
50 học viên tham gia tập huấn Đề án thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2019
Ngày xuất bản: 08/11/2019 12:52:00 CH
Lượt xem: 3219

             Trong 2 ngày 4 - 5/11/2019, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn Đề án thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho 50 học viên là lãnh đạo phụ trách công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị, thành phố và lãnh đạo cấp phòng, phóng viên một số cơ quan truyền thông của tỉnh. Huyện Văn Yên có 5 học viên tham gia lớp tập huấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Một số nội dung cơ bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; một số biểu hiện của hiện tượng tôn giáo mới cực đoan; thông tin về tình hình công tác dân tộc ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Yên Bái; quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bảo tồn, phát huy giá trị truyền thông tốt đẹp, di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tổng quan về hoạt động báo chí toàn quốc và tỉnh Yên Bái; một số nội dung về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; một số nội dung về hoạt động mạng xã hội; một số nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo...

Thông qua lớp tập huấn Đề án thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giúp cho các học viên được nâng cao nhận thức, hiểu biết về công tác dân tộc, tôn giáo, từ đó có định hướng tốt trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh và huyện./.

Tin, ảnh: Khánh Chi