• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Văn Yên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội
Ngày xuất bản: 02/01/2019 10:11:00 SA
Lượt xem: 3464


Năm 2018, huyện Văn Yên đề ra 29 chỉ tiêu nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Và kết thúc năm 2018, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã vượt lên khó khăn thách thức, giành được nhiều thành tựu đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XV. Với nhiều giải pháp đưa ra và được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện; an sinh - xã hội, môi trường được đảm bảo; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin, truyền thông, thể dục và thể thao có nhiều tiến bộ; kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn không ngừng được củng cố và phát triển; bộ mặt nông thôn mới tại nhiều địa phương có sự chuyển biến rõ nét; công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rất tích cực, đã ứng dụng nhiều sản phẩm CNTT để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính từ cấp huyện đến cấp xã; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra đường đặc thù tại xã Lang Thíp

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên cho biết : Kết thúc năm 2018, huyện Văn Yên đã thực hiện thắng lợi 29 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt 100% KH. Nổi bật là Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ đạt 1.721,3 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp đạt 837 tỷ đồng; sản xuất xây dựng đạt 821; Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng đạt 1.915 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 175 tỷ đồng; Tỷ trọng chăn nuôi trong tổng giá trị của ngành nông nghiệp vượt 0,3% kế hoạch năm; Tổng đàn gia súc chính vượt 30% kế hoạch năm ; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 8.691 tấn, vượt 5% kế hoạch năm, giá trị hàng hóa xuất khẩu trực tiếp đạt 20 triệu USD; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,1%... Nông nghiệp tiếp tục phát triển và đang từng bước được cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, cơ sở hạ tầng tiếp tục được củng cố đầu tư và nâng cấp Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ cơ quan cấp huyện đến các thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Trong sản xuất, huyện đã ưu tiên phát triển các loại cây trồng có giá trị theo hướng tập trung, quy mô tương đối lớn, gắn với các cơ sở chế biến, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật về giống, thủy lợi, canh tác, cơ giới hóa, quản lý dịch bệnh tổng hợp nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Năm 2018, Văn Yên gieo trồng được 6.127 ha, trong đó có 6.063 ha lúa nước, 64 ha lúa nương, năng suất lúa nước trung bình cả năm đạt 51,3 tạ/ha, tổng sản lượng thóc 31.409 tấn, đạt 101% kế hoạch năm, tăng 0,8% so với năm 2017. Diện tích ngô trồng cả năm là 6.236 ha; Diện tích sắn 4.892 ha, sản lượng 110.076 tấn; diện tích mía 324,7 ha, chè, khoai lang 306,9 ha ha, cây lạc 123,4 ha và diện tích rau, đậu các loại 1.988,4 ha, sản lượng đạt 18.925 tấn, trồng rừng 2880 ha.

Xác định phát triển chăn nuôi là một trong nguồn thu quan trọng và đảm bảo giá trị sản xuất nông nghiệp. Trong năm, huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai các chính sách hỗ trợ để người dân phát triển số lượng đầu đàn, đa dạng chủng loại, hình thành các trang trại, gia trại chăn nuôi có quy mô, gắn chăn nuôi với kiểm soát dịch bệnh. Đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện có 837.658 con, trong đó, đàn trâu 17.500 con, bò 2.251 con, lợn 97.907con, gia cầm các loại: 720.000 con, tăng 3,1% so với năm 2017.Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 8.691 tấn, đạt 100,5% kế hoạch năm, tăng 2,1% so với năm 2017, riêng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính 7.667 tấn, đạt 100,9% kế hoạch năm, tăng 144 tấn so với cùng kỳ. Năm 2018, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.721,3  tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch năm, tăng 9,3% và tăng 145,3 tỷ đồng so với năm 2017.


Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư huyện ủy Văn Yên thăm mô hình trồng dâu tại xã Xuân Ái

Đặc biệt trong năm 2018, huyện Văn Yên đã và đang tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp với việc triển khai các Đề án trồng Tre Măng Bát Độ, phát triển chăn nuôi, thủy sản, trồng cây lâm nghiệp và phát triển dự án  sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. hết năm 2018, đề án trồng măng tre Bát độ đã trồng được 72,756 ha, trong đó  xã Lang Thíp trồng 18,14 ha; Lâm Giang 35,7 ha; An Bình: 13,7 ha; Quang Minh: 5,16 ha. Diện tích đã trồng cơ bản đang sinh trưởng và phát triển tốt. Với đề án phát triển chăn nuôi, huyện đã thực hiện giải ngân hỗ trợ 7 95 triệu đồng cho 49 cơ sở chăn nuôi theo chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện, trong đó có 25 cơ sở chăn nuôi trâu, bò từ 10 con trở lên; 1 mô hình chăn nuôi trâu, bò từ 30 con trở lên, 9 cơ sở nuôi lợn kết hợp 14 cơ sở chăn nuôi gia cầm quy mô 1.000 con trở lên. Các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm được hỗ trợ đã phát huy tốt hiệu quả trong thực tiễn, góp phần làm gia tăng đầu đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện Văn Yên cũng đã tiến hành nghiệm các điều kiện về diện tích, hiện trạng diện tích đất lúa kém hiệu quả chuyển thành ao nuôi cá cho các hộ, đồng thời  hỗ trợ kinh phí cho 7 hộ dân thuộc 2 xã Yên Thái và Hoàng Thắng với diện tích 1ha để nuôi trồng thủy sản. Thực hiện đề án phát triển diện tích cây ăn quả với quy mô từ 0,5 ha/hộ trở lên. Huyện Văn Yên đã cấp 10.000 cây giống Bưởi Da Xanh cho 37 hộ gia đình tại xã Đông An. Đồng thời huyện Văn Yên cũng đã và đang triển khai dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Đã chỉ đạo, hướng dẫn chủ dự án hoàn thiện hồ sơ 4 dự án chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trình Sở NN&PTNT, UBND tỉnh Yên Bái xem xét, phê duyệt đó là: chuỗi Bưởi Da Xanh; chuỗi Rau, Củ, Quả an toàn; chuỗi Măng Tre Bát Độ; chuỗi canh tác Sắn bền vững trên đất dốc. 02 chuỗi còn lại là chuỗi các sản phẩm Quế và chuỗi Trà Quế đang được chỉ đạo triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

Song song với phát triển Nông - Lâm nghiệp, kết cấu hạ tầng cơ sở nông thôn cũng được quan tâm đầu tư với tốc độ mạnh. Văn Yên đã quan tâm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã đạt trên 10 tiêu chí, 09 xã đạt 6 - 10 tiêu, 03 xã đạt 5 tiêu chí  và không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, liên huyện được nâng cấp mở rộng và bê tông hoá, đảm bảo lưu thông hàng hoá và đi lại của nhân dân. Trong năm đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp nhiều công trình cầu, cống, các loại đường theo thẩm quyền quản lý của huyện; riêng về làm đường giao thông nông thôn đã bê tông hóa mới được tổng số 73,9 km đường giao thông nông thôn và đường giao thông đặc thù, khởi công và xây dựng hoàn thành 13 km tuyến đường Đông An - Châu Quế Thượng. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình xây dựng cơ bản trong năm 2018. Hệ thống điện lưới quốc gia, bưu chính viễn thông được xây dựng và phát triển đến tất cả các xã trong huyện.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục có bước phát triển mới cả về quy mô, số lượng và chất lượng, huyện đã và đang chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Văn Yên giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Cơ sở vật chất, hệ thống mạng lưới trường, lớp tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiệm vụ xây dựng chính quyền vững mạnh được quan tâm thực hiện tốt, bộ máy cơ quan hành chính nhà nước đã kịp thời được xem xét, sắp xếp, cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được quan tâm chú trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2016 được đảm bảo, giữ vững.

Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế , văn hoá – xã hội, an ninh - quốc phòng là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát huy nội lực, tranh thủ sự đầu tư từ bên ngoài và các nguồn vốn đầu tư của nhà nước để phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra những thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn miền núi./.

Bài, ảnh: Thu Nhài