• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Đảng bộ huyện Văn Yên xác đinh rõ những nội dung đột phá trong thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII
Ngày xuất bản: 18/08/2017 7:26:00 CH
Lượt xem: 3041

           Thời gian qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

           Tìm hiểu việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị ở Đảng bộ huyện Văn Yên, PV Đài TT - TH Văn Yên có cuộc phỏng vấn với đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.

Đ/c Trần Huy Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nghiên cứu các văn bản về Nghị quyết TW4 khóa XII

          PV : Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ huyện Văn Yên đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của bộ chính trị như thế nào?

         Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HDND huyện Văn Yên: Quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ huyện đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân các dân tộc trong huyện. Trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác tự phê bình và phê bình; việc xác định và thực hiện những nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và những việc cần làm ngay nhằm thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở; đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, cơ quan, đơn vị và sinh hoạt đoàn thể; chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có nền nếp chế độ tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng… Từ đó, nhân rộng những cách làm hiệu quả, sáng tạo; đồng thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, yếu kém để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ huyện đạt kết quả cao nhất.

        PV: Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, sự thống nhất về ý chí và hành động của các tổ chức đảng, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ huyện xác định đâu là những nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với thực CT 05 trong năm 2017?

        Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; ngày 30/5/2017, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 17-NQ/HU xác định 4 nội dung đột phá, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 8 việc cần làm ngay của Đảng bộ huyện Văn Yên năm 2017. Đối với cấp cơ sở đã xác định được 129 nội dung đột phá, 317 nhiệm vụ trọng tâm và 223 việc cần làm ngay.

      Về 4 nội dung đột phá của Đảng bộ huyện Văn Yên năm 2017, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xác định:

      * Nội dung đột phá thứ nhất đó là, thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, gắn với xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 một cách thận trọng, chặt chẽ, bài bản, theo đúng nguyên tắc, quy trình; đảm bảo công khai, dân chủ và công bằng từ bước phát hiện, tạo nguồn, đánh giá cán bộ.

      * Nội dung đột phá thứ hai đó là, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

      * Nội dung đột phá thứ ba đó là, rà soát, quy hoạch quỹ đất, lập danh mục một số quỹ đất tập trung, có thể thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hữu cơ hoặc những khu vực có thể phát triển cây trồng, con giống mới, phù hợp với điều kiện địa lý, khí hậu của từng vùng, có hiệu quả kinh tế cao gắn với tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm, quyết tâm đưa Văn Yên trở thành một trong những huyện trọng điểm về phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

       * Nội dung đột phá thứ tư đó là, lập dự án xây dựng và nâng cấp 10 nhà văn hóa xã, 11 trạm y tế xã theo hình thức “BT” đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

        PV: Vâng, xác định rõ những nội dung đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết trung ương 4, xin đồng chí cho biết về những kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện trong thời gian qua?

       Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Kết quả thực hiện nội dung đột phá thứ nhất đó là: Các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc các quy trình về công tác quy hoạch cán bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh uỷ; đảm bảo mỗi người được quy hoạch từ 2 - 3 chức danh, mỗi chức danh không quá 4 người theo hướng phát triển; đồng thời các nhân sự đưa vào quy hoạch đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện… Do vậy, công tác quy hoạch cán bộ đã và đang nhận được sự tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

        Kết quả thực hiện nội dung đột phá hai đó là:  UBND huyện đã phát động phong trào thi đua với chuyên đề "Cán bộ, công chức, viên chức huyện Văn Yên đổi mới tác phong, lề lối làm việc với phương châm: Trung thành, tận tụy, sáng tạo, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Theo đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức của huyện đã đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã đăng ký xây dựng 232 mô hình điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

         Kết quả thực hiện nội dung đột phá thứ ba đó là: Đã tiến hành rà soát, quy hoạch quỹ đất thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH tại 2 xã An Thịnh và Đại Phác, quy hoạch cánh đồng một giống lúa thuần Chiêm Hương 100 ha ở xã An Thịnh và lập danh mục quỹ đất tập trung cho một số dự án khác.

        Kết quả thực hiện nội dung đột phá thứ tư đó là: Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án xây dựng và nâng cấp 10 nhà văn hóa xã, 11 trạm y tế xã theo hình thức BT để góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, phấn đấu trong năm 2017 có 03 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, vượt 01 xã so với kế hoạch.

         PV: Để việc triển khai Nghị quyết trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì? Thưa đồng chí!

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Để việc triển khai Nghị quyết trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải  thường xuyên bám sát Kế hoạch toàn khóa số 36-KH/HU, ngày 27/09/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 24-CTr/HU, ngày 04/01/2017 của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Nghị quyết số 17-NQ/HU, ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc xác định 4 nội dung đột phá, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 8 việc cần làm ngay của Đảng bộ huyện Văn Yên năm 2017 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy để khẩn trương hoàn thành các nội dung theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra. Đồng thời chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, đề án, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị để cụ thể hoá trong chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

     Với tinh thần chủ động, tích cực và quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ, kỳ vọng cao của các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Văn Yên tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Vâng! Trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn của Đài TT - TH Văn Yên

Bài, ảnh: Thu Nhài - Mỹ Vân

Tin khác

Page index out of range